วันอังคาร, พฤษภาคม 24, 2022
ปัตตานี-สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ร่วมกับประชาสัมพันธ์จ.ปัตตานี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสาร จชต, SBIC

ชอตเด็ด

ภาพนี้มีที่มา

error: Content is protected !!