วันอาทิตย์, มิถุนายน 4, 2023
รมต.ศึกษา ชื่นชม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ที่ได้ใช้ความพยายาม ความมานะอดทน และความขยันหมั่นเพียร
error: Content is protected !!