รู้จักบึงชะมา “มหัศจรรย์ทะเลสาปน้ำจืด”

0
1747

 

“มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืด” ทะเลสาบบึงชะมา อยู่ที่บริเวณพรุบ้านน้ำดำ  ต.ตะโล๊ะแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่พรุแห้งแล้งติดพื้นที่ 3 จังหวัด คือ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส  และ อ.รามัน จ.ยะลา และเป็นแปลงปลูกแตงโมของชาวทุ่งยางแดง  ในเนื้อขนาดใหญ่เกือบ 1 หมื่นไร่

ในช่วงฤดูฝนปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาของทุกปี ทำให้น้ำจำนวนมากที่ท่วมจาก อ.ทุ่งยางแดง อำเภอใกล้เคียง และจาก อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อ.รามัน จ.ยะลา และบนเทือกเขาต่าง ๆ ที่ล้อมรอบ ทำให้น้ำได้ไหลหลากลงมายังพรุแห่งนี้ เป็นช่วงที่ธรรมชาติดูสวยงามยิ่งนัก

นายอับดุลการิม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง

นายอับดุลการิม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง เปิดเผยถึง  แผนการพัฒนาพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงนั้นสิ่งที่ต้องเน้นในขณะนี้เราจะต้องส่งเสริมการทุกด้านเช่น ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ “มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืด” ทะเลสาบบึงชะ หากใครได้สัมผัสและลงพื้นที่ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชาวประมง รอบเกาะสินามิ ชมบึงชะมา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ผ่านมามีการจัดแข่งขันเรือบาแต เรือขุดที่ไม่พบในบริเวณอื่นๆพบในแถบนี้เท่านั้น การจำหน่ายแต่งโมทุ่งยางแดงพรีเมียม ซึ่งจะพยายามดันสู่สินค้าimport export ส่งเสริมการแปรรูปจากปลาสลิดเป็นแหล่งผลิตปลาส้ม เราพยายามจะเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ให้ขึ้นห้างให้ได้ เราจะเพิ่มด้านอำนวยความสะดวกและด้านความปลอดภัยตามแผนพัฒนาบึงชะมา แหล่งทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานีต่อไป

สำหรับ อำเภอทุ่งยางแดงนี้ ถือว่าเป็นสถานที่แห่งใหม่ควรสงเสริมในด้านแหล่งท่องเที่ยว และมรดกท้องถิ่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสนใจมากมาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดวิถีชีวิตของชาวพิเทน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ สวยงามเป็นอำเภอที่ติดอยู่โดยรอบกับ 3 อำเภอ 3 จังหวัด จน สภาพแวดล้อมเป็นที่ราบลุ่มในช่วงหลังฤดูน้ำท่วม ถูกเรียกว่าป่ายางแดงทะลุน้ำดำหรือพระลานควาย มีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ต้นกำเนิดจากสมัยอยุธยา ชาวพิเทน มีภาษาโบราณ พูดสำเนียงที่แปลก แหล่งศิลปาชีพ วนอุทยานนางผมหอม แหล่งต้นน้ำ  มีการทำประมงน้ำจืดและเกษตรกรรม ขึ้นชื่อดับต้นๆของจังหวัดปัตตานี

อำเภอทุ่งยางแดง กำลังจะถูกหยิบยกขึ้นเป็นโมเดลพัฒนาของจังหวัด เนื่องจากมีศักยภาพที่มีความพิเศษ ทะเลสาบบึงชะมานั้นเป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยระบบนิเวศสมบูรณ์ ที่เคยถูกกล่าวถึงบรรจุในสุดยอดข่าวสิ่งแวดล้อมมาแล้ว เป็นแหล่งประมงน้ำจืด ที่ใหญ่เป็นอันดับ1 ของปัตตานี และอุดมไปด้วยแหล่งพันธุ์ปลาน้ำจืดต่างๆนานาพันธุ์ และมีกุ้งก้ามกราม เป็นแหล่งผลิตปลาส้มชื่อดัง สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ทุกๆปี  ในช่วงน้ำท่วมหลากคือช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  และเมื่อภายหลังจากน้ำที่ท่วมขังจะสะสมตะกอนธาตุพัดพาสารอินทรีย์  จากภูเขา ทั้งสามจังหวัดมารวมสะสมกัน เกิดเป็นผลดีทำไห้ดินที่นี่อุดมไปด้วยอินทรีย์ธาตุต่างตามธรรมชาติ  ซึ่งเมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง ในที่ดอนประชาชนจะทำการปลูกแตงโมทุ่งยางแดง  แตงโมพันธ์ดีปลูกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีและใช้สารเร่งใดๆ ทำให้แตงโมที่นี่มีคุณภาพและได้พัฒนาพันธุ์แตงโมทุ่งยางแดงเป็นแตงโมพรีเมี่ยม ที่มีความหวานกรอบ สุดแสนอร่อย สร้างรายได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้จังหวัดปัตตานีมาจนทุกวันนี้