วันพุธ, ตุลาคม 5, 2022
ปัตตานี- ม.มหิดลเปิดงานวิจัยชาวพุทธชายแดนใต้ พบมีการย้ายถิ่นผลกระทบเหตุสถานการณ์ความไม่สงบฯ
ปัตตานี-เลขาธิการ ศอ.บต. ควง กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมให้กำลังใจเด็กภาวะโภชนาการต่ำ เผย!!!การพัฒนาคน คือกระดุมเม็ดแรกที่ต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างสันติสุขสู่ จชต.
ปัตตานี-ผู้ว่าฯประชุมติดตาม พร้อมจัดงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปี จังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ปี ๒๕๖๕
ปัตตานี-สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ร่วมกับประชาสัมพันธ์จ.ปัตตานี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการบริหารการสื่อสาร จชต, SBIC
error: Content is protected !!