นย.ทหารเรือจับมือประชาชน ร่วมแก้ปัญหาประตูน้ำชำรุด กระทบเกษตร จนประสบผลสำเร็จ

0
357

ภาพข่าวออนไลน์

ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ 7 จัด ชป.กร พร้อมกำลังพล ร่วมกับประชาชน ทำการปิดกั้นน้ำที่ไหลผ่านประตูฝายทดน้ำเนื่องจากประตูน้ำได้ชำรุด และมีกิ่งไม้,ต้นไม้ ที่ไหลมาตามน้ำเข้าไปติดขัดอยู่ ทำให้มีช่องทางน้ำไหลออกจากฝายทดน้ำได้จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้เพียงพอ ส่งผลกระทบถึงประชาชนผู้เป็นเกษตรกร และพืชพันธุ์ไม้ต่างๆที่อยู่ต้นน้ำขาดแคลนน้ำ ณ ฝายทดน้ำบ้านต้นตาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติ จำนวน 24 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย