ปธ.บริษัทประชารัฐฯปัตตานี เดินหน้าพัฒนาต่อยอดสินค้าโอท็อป

0
444

ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี มอบหมายให้ น.ส.สุรีณา เจะสะมาแอ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน ลงพื้นที่ ร่วมกับ บริษัท พิธานพาณิชย จำกัด ปัตตานี์ และนักศึกษาจาก มอ.และอาชีวะ ปัตตานี เพื่อเก็บข้อมูลของบรรจุภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามาออกแบบและต่อยอดในโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า “ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอท็อปในท้องถิ่น ณ กลุ่มแปรรูปลูกประคบจากฟาร์มตัวอย่างตาลีอายร์ และกลุ่มสตรีทำขนมดอกจอก บางเขา