วันศุกร์, ธันวาคม 9, 2022
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ประชาชน กว่า 15 ครัวเรือน จากเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ในพื้นที่ ปัตตานี
แม่ทัพภาคที่ 4-จับมือผูกใจ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พร้อมตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ นำผู้เสพที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเข้าบำบัดรักษาเร่งด่วน
error: Content is protected !!