ปัตตานี-เปิดแล้ว…เทศกาลตกปลาสายบุรี 2023 Sport Fishing Pattani Festival 2023 สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีนักตกปลาจากภายในประเทศและต่างประเทศร่วมกว่า 50 ทีม

0
394
ปัตตานี-เปิดแล้ว...เทศกาลตกปลาสายบุรี 2023 Sport Fishing Pattani Festival 2023 สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีนักตกปลาจากภายในประเทศและต่างประเทศร่วมกว่า 50 ทีม
ปัตตานี-เปิดแล้ว...เทศกาลตกปลาสายบุรี 2023 Sport Fishing Pattani Festival 2023 สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีนักตกปลาจากภายในประเทศและต่างประเทศร่วมกว่า 50 ทีม

ปัตตานี-เปิดแล้ว…เทศกาลตกปลาสายบุรี 2023 Sport Fishing Pattani Festival 2023 สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีนักตกปลาจากภายในประเทศและต่างประเทศร่วมกว่า 50 ทีม

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานวันที่  20 สิงหาคม 2566 ค่ำวานนี้ ( 19 ส.ค. 66 ) ที่ บริเวณหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาลายบุรี “เทศกาลตกปลาปัตตานี 2023 (Sport Fishing Pattani Festival 2023)” จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี และภาคีเครื่อข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีประสบการณ์สัมผัส Pattani Experience ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมเทศกาลตกปลาปัตตานี 2023 (Sport Fishing Pattani Festival 2023) ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีนายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มี นายอำเภอสายบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชนในพื้นที่ และนักตกปลาจากภายในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 ทีม

นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 35 ซึ่งท้องทะเลของอำเภอสายบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ มีปลาหลากหลายชนิด โดยเฉพาะปลาเกมล์ ที่จะดึงดูดให้นักตกปลามาร่วมการแข่งขัน มากถึง 13 ชนิด นับเป็นสนามตกปลาที่มีปลาเกมล์มากที่สุดในประเทศไทย มีนักตกปลาจากภายในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 ทีม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาตกปลาชายฝั่ง กิจกรรมการแข่งม้า ซึ่งมีม้าเข้าร่วมกว่า 100 ตัว ตลอดจนมีการจัดตลาดท่าพระยาเมืองสาย มีอาหารหลากหลาย อาหารพื้นถิ่นและอาหารที่เป็น อัตลักษณ์ของพื้นที่ ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ช็อป ชิม ใช้จ่าย อีกทั้งในการจัดกิจกรรมภายใต้เทศกาลตกปลาปัตตานีครั้งนี้ มีการขยายพื้นที่ของการแข่งขันกีฬาตกปลาออกไปอีก 3 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย

1. การแข่งขันตกปลา ณ หาดบางมะรวด ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566

2. การแข่งขันจับกุ้ง ณ หาดบางตาวา ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566

3. การแข่งขันจับหอยกัน (หอยพอกทะเล) ณ ท่าเรือบูนาดารา ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2566

นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีกล่าวเพิ่มอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อพัฒนาและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักได้มาตรฐานและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักและได้มาตรฐานสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นให้คงอยู่พร้อมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ภายในงานหลังเสร็จเปิดพิธีมีการแสดงโชว์กระบองไฟหาดวาสุกรีด้วย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียด ผ่านเพจ Facebook Mots Pattani และเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้