เบิกฟ้าแสงแรกมนต์เสน่ห์อ่าวปัตตานี จุดท่องเที่ยวใหม่ อ.เมือง กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ในชุมชน

0
421
เบิกฟ้าแสงแรกมนต์เสน่ห์อ่าวปัตตานี จุดท่องเที่ยวใหม่ อ.เมือง กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ในชุมชน
เบิกฟ้าแสงแรกมนต์เสน่ห์อ่าวปัตตานี จุดท่องเที่ยวใหม่ อ.เมือง กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ในชุมชน

เบิกฟ้าแสงแรกมนต์เสน่ห์อ่าวปัตตานี จุดท่องเที่ยวใหม่ อ.เมือง กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ในชุมชน

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 14 มีนาคม 2566  นางพาตีเมาะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน  หน่วยงานด้านการการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรม “งานเบิกฟ้าแสงแรก..มนต์เสน่ห์อ่าวปัตตานี” โดยนั่งเรือ ณ ชุมชนท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ล่องเรือไปชมแสงพระอาทิตย์ยามเช้ากลางทะเล ชมบรรยากาศ และวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ กำหนดเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้ตัวเมืองปัตตานี การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายใด้ให้กับประชาชนในชุมชน  นอกจากล่องเรือชมแสงพระอาทิตย์ที่สวยงามแล้ว  นักท่องเที่ยวจะได้ชมป่าโกงกางที่ยังมีความสมบูรณ์  ชมสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  การแสดงของนักเรียน  รับประทานอาหารเช้า และหารือผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ในชุมชน

 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จากการล่องเรือนั่งชมแสงพระอาทิตย์ยามเช้าบริเวณรอบอ่าวปัตตานี ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความประทับใจกับแสงพระอาทิตย์ยามเช้า ที่โผล่ขึ้นจากท้องทะเลมีสีสันสวยงาม  ประกอบกับทัศนียภาพยามเช้า โดยรอบอ่าวปัตตานี ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของประชาชน และอากาศที่บริสุทธิ์ เชื่อมั่นว่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจังหวัดปัตตานีอย่างแน่นอน  ขณะนี้ ได้ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว  ได้ร่วมวางแผนการพัฒนาให้เป็นระบบครบวงจร และเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้