“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดปัตตานี-ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ

0
249
"เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดปัตตานี-ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดปัตตานี-ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และวัฒนธรรมจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งชุมชนคุณธรรม วัดทรายขาวเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบระดับประเทศ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการของชุมชน ที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชม ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน โดยมีนายอำเภอโคกโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายภาคเอกชน สื่อมวลชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมฯ

โดยชุมชนคุณธรรม วัดทรายขาว มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนด้วยพลังบวร การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุนขับเคลื่อน พร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เกิดการพัฒนาต่อยอด และขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ มีการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาว ซึ่งเป็นชุมชน 2 วิถี อันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งพี่น้องชาวไทยที่นับถือพุทธ และที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมกิจกรรมฯ เดินทางด้วยรถจิ๊ป ไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ชมทัศนียภาพของชุมชนบ้านทรายขาว เยี่ยมชมความสวยงามของมัสยิดโบราณ (มัสยิดนัจมุดดีน) อันมีอายุเก่าแก่มากกว่า 300 ปี กลุ่มกล้วยเส้นปรุงรส กลุ่มทำจานกาบหมาก กลุ่มส้มแขกแปรรูป และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลทรายขาวด้วย.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้