ปัตตานี-แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพลังมวลชนปล่อยลูกโป่งขาว ก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข เชิญชวนทุกคนร่วมแต่งกายแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างสีสันในรอมฎอน

0
267
ปัตตานี-แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพลังมวลชนปล่อยลูกโป่งขาว ก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข เชิญชวนทุกคนร่วมแต่งกายแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างสีสันในรอมฎอน
ปัตตานี-แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพลังมวลชนปล่อยลูกโป่งขาว ก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข เชิญชวนทุกคนร่วมแต่งกายแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างสีสันในรอมฎอน

ปัตตานี แม่ทัพภาคที่ 4 รวมพลังมวลชนปล่อยลูกโป่งขาว ต้อนรับก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข เชิญชวนทุกคนร่วมแต่งกายแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างสีสันให้บรรยากาศรอมฎอนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันนี้ (21 มีนาคม 2566) เวลา 14.30 น. บรรยากาศที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี กลุ่มพลังมวลชนผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 300 คน ร่วมปล่อยลูกโป่งสีขาว พร้อมแสดงป้ายปฏิเสธความรุนแรงขึ้นสู่ท้องฟ้า โดยมีพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานร่วมปล่อยลูกโป่งและเปิดกิจกรรม “เส้นทางสู่รอมฏอนสันติสุข” ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น อาทิ อินทผาลัม เครื่องดื่มน้ำหวานใช้ในการละศีลอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ของการก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่แสดงถึง เจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างมุ่งมั่น ครบถ้วน และสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการปฏิเสธความรุนแรง ได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงนี้ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน และปรับจุดตรวจ ด่านตรวจต่างๆ ให้พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันแต่งกายชุดท้องถิ่นแสดงอัตลักษณ์ และสร้างสีสันการให้บรรยากาศในห้วงเดือนรอมฎอนที่สวยงามไปถึงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

ด้าน นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “ในวันนี้ทุกคนได้มาแสดงเจตนาอารมณ์ร่วมกันในการปฏิเสธความรุนแรง เพื่อจะต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ที่ทุกคนได้มาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสันความดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้เดือนละเดือนอันประเสริฐมีแต่ความสงบสันติอย่างยั่งยืน” และฝ่ายปกครองได้ร่วมสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้