ปัตตานี-พี่น้องมุสลิมแห่ละหมาดตะรอเวียะห์คึกคัก ผู้ว่าฯเปิดโรงครัวรอมฎอน ที่จวนฯ เลี้ยงผู้ถือศิลอด และญาติๆที่มาเฝ้าไข้ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปัตตานี

0
794
ปัตตานี-พี่น้องมุสลิมแห่ละหมาดตะรอเวียะห์คึกคัก ผู้ว่าฯเปิดโรงครัวรอมฎอน ที่จวนฯ เลี้ยงผู้ถือศิลอด และญาติๆที่มาเฝ้าไข้ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปัตตานี
ปัตตานี-พี่น้องมุสลิมแห่ละหมาดตะรอเวียะห์คึกคัก ผู้ว่าฯเปิดโรงครัวรอมฎอน ที่จวนฯ เลี้ยงผู้ถือศิลอด และญาติๆที่มาเฝ้าไข้ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปัตตานี

ปัตตานีชาวไทยมุสลิมร่วมละหมาดตะรอเวียะห์คืนที่4 เป็นจำนวนมากด้านผู้ว่าฯเปิดโรงครัวรอมฎอน@จวนผู้ว่าฯ เลี้ยงผู้ถือศิลอด ตลอดเดือนรอมฎอน ซึ่งบางส่วนก็คือญาติๆที่มาเฝ้าไข้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลปัตตานี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการละหมาดตะรอเวียะห์ ในค่ำคืนของการถือศีลอด ในวันที่ สี่ เป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่อยู่ระหว่างการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ได้ร่วมกันมาปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดตารอเวียะ เพื่อรำลึกถึงโอกาสที่พระผู้เป็นเจ้า เอกองค์อัลลอฮฺ ทรงมอบคุณงามความดีให้ในเดือนอันประเสริฐนี้ โดยทำการละหมาดตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยมีผู้เข้าร่วมละหมาดตารอเวียะ ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน มากกว่า 1,000 คน ที่ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

ตามที่ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ตรงกับวันฟฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 66 ในโอกาสแห่งความจำเริญของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง รอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานให้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนในการปฏิบัติคุณงามความดี การให้อภัยซึ่งกันและกัน และการขออภัยโทษต่อพระองค์ตลอดช่วงดวงอาทิตย์ส่องแสงและดวงอาทิตย์อัสดงในยามค่ำคืน เพื่อผู้ศรัทธาทุกคนจะได้เพิ่มพูนผลบุญให้แก่ตนเอง ได้ขัดเกลาทั้งร่างกายและจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากมลทินสะสม และถือได้ว่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ถือศีลอด ความอ่อนเพลียจากความหิวโหยในการถือศีลอดคือกำลังส่งบททดสอบไปสู่จิตใจของผู้ศรัทธาให้มีความอดทน อดกลั้น อันจะกระตุ้นเป็นพลังความคิดให้สมองได้ทบทวนความทุกข์ยากจากความหิวโหยของเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ เพื่อจักได้เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันผู้อื่น อันจะเสริมสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นในสังคมได้อีกคราหนึ่งด้วยตามที่มีผู้เห็นดวงจันทร์ ศาสนิกชนมุสลิมในศาสนาอิสลามจะปฏิบัติภารกิจถือศีลอดเดือนรอมฎอน ถือเป็นการทดสอบความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระบัญญัติแก่มวลมนุษย์ เพื่อฝึกฝนให้มวลมนุษย์รู้จักความอดกลั้นอดทน มีจิตใจหนักแน่น และไม่ท้อถอยอย่างง่ายดายต่อความยากลำบากที่เผชิญอยู่ ณ เบื้องหน้า โดยเมื่อย่างเข้าเดือนรอมฎอน หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ชาวมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดตลอดช่วงเดือนนี้เป็นเวลา 29-30 วัน เป็นการปฏิบัติตนตามศาสนบัญญัติ

ขณะที่บรรยากาศโดยรอบของตัวเมืองปัตตานี ในทุกมัสยิดมีประชาชนร่วมละหมาดอย่างเนืองแน่น เช่นเดียวกับที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ที่เป็นสถานที่ละหมาดที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมละหมาดตะรอเวียะห์

นอกจากนี้ นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เปิดโรงครัวรอมฎอน ที่จวนผู้ว่าฯอีกด้วย เพื่อประกอบอาหาร เลี้ยงผู้ถือศิลอด ตลอดเดือนรอมฎอนซึ่งบางส่วนก็คือญาติๆที่มาเฝ้าไข้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลปัตตานี  เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ญาติและผู้ป่วยได้ละศิลอดด้วยกัน 

โดยมีทางทีมคุณหมอ จนท. รพ.ปัตตานี ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ญาติๆมารับอาหารเพื่อไปทาน และที่สำคัญ ต้องขอบคุณอย่างมากมาย คือบรรดาผู้ใหญ่ใจดี คนมือบนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่สละแรงกายแรงใจ  ผู้บริจาคเงินสด ข้าวสาร เครื่องปรุง ผักสลัด อินทผาลัม มะตาบะ ร่วมกับโรงครัวรอมฎอน@จวนในครั้งนี้  จะขอสงวนนามผู้บริจาค เพื่อให้เกิดความอิคลาส (บริสุทธิ์ใจ) ขออัลลอฮตอบแทนความดีงามนี้แก่ท่านผู้ใจบุญทุกท่านด้วยเถิด

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้