นราธิวาส- รมว.ท่องเที่ยวฯ ระบุ โครงการก่อสร้างเส้นทาง อ. เบตง ทะลุ สุครินทร์ มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจใต้ พร้อมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาตาดีกา

0
717

วันที่ 26 มิยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นายสิริภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา เดินทางไปยังที่ทำการบริษัท อีแอลด์ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (อารีมังกรุ๊ปตั้งอยู่บ้านกาเสาะ .ลำภูอ.เมือง .นราธิวาส เพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริษัท ที่ได้รับชั้นบัญชีกลางงานทาง ชั้น 1 หนึ่ง 4 แห่งของพื้นที่ภาคใต้  ทั้งนี้ มีนายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสนั่น พงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายนัจมุดดีนอูมา ว่าที่ผู้สมัคร ..แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  นายลุตฟี หะยีอีแต ว่าที่ผู้สมัคร ..เขต จังหวัดนราธิวาส พรรคภูมิใจไทย  และว่าที่ผู้สมัคร ..รวม 5 เขตจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับกว่า 300 คน พร้อมได้กล่าวพบปะกับประชาชนที่ให้การต้อนรับ

จากนั้นนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะฯได้เดินทางไปที่ศูนย์ประสานงาน พรรคภูมิใจไทย ที่ .ยี่งอ .นราธิวาส เพื่อพบปะ อุสตาซและอุซตาซซะห์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตาดีกา สอนศาสนาอิสลามชายและหญิง รวม 500 คน พร้อมกันนี้ได้กล่าวพบปะ กับลประชาชนและรับฟังปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอประชาชนอย่างกว้างขวาง ต่อนโยบายพรรคและการทำงานของพรรคใสฐานะอยู่ฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายบริหาร

ต่อมา นายพิพัฒน์ รัฐมนตรีฯ ได้เดินทางไปเปิด การแข่งขันฟุตบอล โนอาฟานบาย ภูมิใจไทย ซานสปอต .สนามกีฬาบ้านปีแนปีแย เทศบาลตำบลต้นไทร .บาเจาะ.นราธิวาส เป็นการแข่งขันฟุตบอล เยาวชนและประชาชน ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม2565 ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัล พรรคภูมิใจไทย 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการลงพื้นที่ปฎิบัตภารกิจ ในฐานะผู้กับกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิเช่น ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักกีฬา และเน้นในเรื่องกีฬา ตลอดจนการที่มีพื้นที่ ทางทะเลทางน้ำ ป่าเขา ธรรมชาติ และความหลากหลายของธรรมชาติรวมถึงชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย  เป็นพื้นที่รัฐบาลต้องสนับสนุนเสริม ในหลายด้านๆ ให้เกิดศักยภาพที่ดี ทางเศรษฐกิจกับพื้นที่ประชาชน และหลังวิกฤติโควิด จะเห็นชัด ทุกที่ซบเซาเศรษฐกิจ ธุรกิจทรุด แต่หลังฟื้นโควิดไม่กี่เดือน การท่องเที่ยวและกีฬา คือเป้าหมายเป็นอีกมิติ เปิดพื้นที่จะนำเงินสร้างรายได้ มาให้กับพื้นที่และประเทศ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพความพร้อมในแหล่งที่กล่าวข้างต้น ซึ่งกระทรวงฯ และอีกหลายกระทรวงของรัฐบาล ยืนยันว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับการพัฒนา อีกหลายด้าน  โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ที่เป็นพรรคฝ่ายบริหารพร้อมสนับสนุนพื้นที่อย่างเต็มที่

ในส่วนการตัดเส้นทางถนน ตามที่ นายนัจมุดดีน อูมา อดีตส..นราธิวาส หลายสมัยและว่าที่ผู้ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผอ.สำนักงานที่18 สงขลา กรมทางหลวง และ นายสมัคร เลือดวงหัด ผอ.แขวงทางหลวงนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ สำรวจพื้นที่แล้ว  เพื่อการก่อสร้างถนนเชื่อมสาย ทล 4217 บ้านไอร์ตากอ .สุศิริน .นราธิวาส ไปบรรจบถนนสาย ทล.4325 บ้านจุหาภรณ์ 10 .ยะรม .เบตง.ยะลา  อันนี้มีความเป็นไปได้สูง จะหนุนเสริมศักยภาพพื้นที่ ในหลายด้าน ทั้งย่นระยะทางให้สั้นลง ความสะดวก ความรวมเร็ว จะส่งผลต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจที่ดีกับพื้นที่ และจะเป็นห่วงโซ่ ส่งเสริมอาชีพ การอยู่ดีกินดี ความมั่นคง มั่งคั่ง ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ ตลอดจนความมั่นคงต่อกัน ระหว่างไทยมาเลเซีย ตรงข้ามมาเลเซียด้วย และจะสามรถพัฒนาไปได้อีกหลายๆด้าน ซึ่งพรรค ในฐานะพรรครัฐบาลพร้อมผลัดดันให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ประเด็น เรื่องตาดีกา อาหารกลางวัน ทางพรรค มีรัฐมนตรีตรีของพรรคหลายท่านๆ ได้รวมผลัดดัน งบอหารกลางวันตาดีกา รวมพรรครัฐบาล อนุมัติได้กว่าเกือบ 400 ล้านบาท และจะสามารถเริ่มใช้งบได้ 1 ..นี้ จนหมดสิ้นกันยายนปีนี้พรรคภูมิใจไทย พร้อมผลัดดันงบประมาณต่อและพร้อมสนันสนุนโรงเรียนตาดีกาในหลายๆด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ต่อไปอย่างแน่นอน 

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .นราธิวาส