นักเรียนน้อยสายบุรีคว้ารางวัลเหรียญทองระดับประเทศ

0
967

2 มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา มูลนิธิ จัดกิจกรรมวันเด็กโชว์นักเรียนเก่งได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่สนามโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา มูลนิธิ จังหวัดปัตตานี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กบูรณาการการเรียนรู้ตลาดนัดชุมนุมสู่ชุมชนรอบสถานศึกษาพร้อมมอบรางวัลให้แก่ ด.ช.ฟัฮมานณ์ ยีเจะดือราแม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและ ด.ญ.นาซูรา หะยีวันนิก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ และยังเป็น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับรางวัลโรงเรียน พระราชทานดีเด่นขนาดใหญ่ภาคใต้ มาโดยตลอด โดยมี ดร.นิเพาซาน  วาบา ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาต กล่าวรายงาน มีผู้รับใบอนุญาต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง ชุมชนรอบสถานศึกษา บุคคลทั่วไป บุคลากร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า ๔,๐๐๐ คน

ดร.นิเพาซาน  วาบา  ประธานจัดงาน/ ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาต  โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยามูลนิธิ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมบริการสังคม ชุมชนในครั้งนี้ ผู้ปกครองมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจ ทั้งด้านจิตใจและ สุขภาพอนามัย ที่สามารถพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ด้านเจตคติ ที่มีต่อเด็กและสถานศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อ  เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรอบสถานศึกษา และยังเป็นเวทีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกและ แสดงความสามารถในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย  กิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความพอใจและชื่นชมจากผู้ปกครองและประชาชนทีได้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

ภาพ/ข่าว/บดินทร์  เบญจสมัย @แอดชายแดนใต้ปัตตานี