ยะลา-โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

0
21
ยะลา-โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

ยะลา-โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.62 ที่บริเวณรูปปั้นไก่เบตง ลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ”เบตงวีระราษฎร์ RUN ครั้งที่ 1” โดยมี นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เข้าร่วมเปิดกิจกรรม


นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “เบตงวีระราษฎร์ RUN ครั้งที่ 1 ” ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชากรทุกช่วงวัยหันมาสนใจการออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร และศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในอำเภอเบตงหันมาใส่ใจสุขภาพเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคนในด้านสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
โดยออกสตาร์ทที่บริเวณรูปปั้นไก่เบตง ลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเบตง ถึงเส้นชัย ณ โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสานรวมระยะทาง 4.9 กิโลเมตร
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น