หาดใหญ่- ศอ.บต. จับมือ NIA เปิดเวทีนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่ ผู้บริหารธุรกิจระดับประเทศ หวัง สร้างอาชีพและสันติสุข จชต.

0
1320

หาดใหญ่- ศอ.บต. จับมือ NIA เปิดเวทีนักธุรกิจรุ่นใหม่  ให้ก้าวสู่ ผู้บริหารธุรกิจระดับประเทศ หวัง สร้างอาชีพและสันติสุข จชต.
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) พร้อมด้วยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่พร้อมพัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจและต้องการเป็นนักธุรกิจ Start Up และ SMEs ส่งแผนธุรกิจเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 ทีมหรือ 100 คน ในการเข้าสู่การอบรมและพัฒนาสู่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ พร้อมชิงเงินทุนสนับสนุนต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมจาก NIA จำนวน 1,500,000 บาท 

โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนักธุรกิจ ซึ่งมีผู้ส่งแผนธุรกิจเข้ารับการพิจารณาแล้วกว่า 100 คน โดยเจ้าหน้าที่ NIA กำลังดำเนินการคัดกรองให้เหลือ 60 คน เพื่อเข้าฝึกอบรม อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นเสนอแผนโครงการหรือปรึกษากับ NIA ได้โดยตรง ที่โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ในวันที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดอบรมฯในครั้งนี้ว่า NIA ร่วมกับ ศอ.บต. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการทำวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Start Up ได้เข้าถึงระบบนิเวศ Start Up ในระดับประเทศ โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีน้องๆเยาวชนหลายคนที่กลับมาทำธุรกิจ Start Up ในพื้นที่ และมีธุรกิจหลายธุรกิจเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยปีนี้เน้น 3 เรื่องคือ สนับสนุนกลุ่มผู้ทำวิสาหกิจเริ่มต้นในเชิงความรู้ เพื่อให้เติบโตและมีโอกาสในการเสนอแผนธุรกิจในระดับส่วนกลาง พร้อมยกระดับโครงการนวัตกรรมภูมิภาค อาทิ สินค้าโอท็อป และสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Start Up และ SMEs ฮาลาลทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เนื่องจากมองว่า จะสามารถสร้างรายได้หลายพันล้านแก่ประเทศ อีกทั้งเป็นโอกาสของเยาวชนในการเดินหน้าทำธุรกิจใหม่ๆในพื้นที่ ทำให้เกิดความยั่งยืนและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้ศอ.บต.ได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรในการร่วมพัฒนาพื้นที่ โดยเป้าหมายของ ศอ.บต. คือ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อนำภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งการเปิดรับสมัครพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับ NIA ก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนา เนื่องจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทรัพยากรพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุกรูปแบบ ทั้งเกษตรฐานราก ภาคประมง และการท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้เรานำทุกมิติมารวมกันอย่างไร้รอยต่อ นำองค์ความรู้และทรัพยากรมาไว้รวมกัน มีเยาวชนเป็นข้อกลางในการขับเคลื่อน โดยมีฐานะเป็นผู้ประกอบการ และมี NIA เป็นองค์กรให้ความรู้ บ่มเพาะน้องๆเยาวชน เพื่อให้เป็นหัวขบวนนำผลผลิตฐานรากเข้ากระบวนการแปรรูปผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและนำสู่ตลาดโลก สร้างงาน อาชีพและรายได้แก่น้องๆบัณฑิตที่จบการศึกษาในพื้นที่

ทั้งนี้ ภายหลังการคัดกรองแผนธุรกิจเพื่อคัดเลือกนักธุรกิจเข้าสู่การฝึกอบรมธุรกิจนวัตกรรมในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์แล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าฝึกอบรมกับวิทยากร และนักธุรกิจระดับประเทศทั้งหมด 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2562 เพื่อยกระดับการบริหารธุรกิจให้มีรายได้แบบก้าวกระโดด พร้อมเสนอแผนธุรกิจเพื่อรับทุนต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมจาก NIA จำนวน 1,500,000 บาท

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา