องคมนตรีเชิญของขวัญพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่นราธิวาส

0
940

วันที่ 24 ธ.ค. 61 ที่สโมสรร่วมเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส เนื่องในโอกาสปีใหม่ จำนวน 600 ชุด


ในโอกาสนี้ พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งทุกนายจะทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่สุดความสามารถ เพื่อปกป้องด้านขวานทองให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว
พร้อมกันนี้พลเอกไพบูลย์ ได้อัญเชิญกระแสพระราชดํารัส ความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงเจ้าหน้าที่กองกำลัง 3 ฝ่าย โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดาร อย่าตั้งอยู่ในความประมาท และปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัย ความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจ มีจิตอาสา และความเสียสละซึ่งกันและกัน

ทีมช่าว@ชายแดนใต้ จ. นราธิวาส