แม่ทัพภาค 4 ป้ายแดง เดินสายแนะนำตัว และพบปะพูดคุย พี่น้องไทยพุทธยะลา ในขณะที่ตัวแทนไทยพุทธยะลา แนะ มทภ.4 แก้ปัญหาใต้


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เวลา  ที่วัดเมืองยะลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา กว่า 500 คน เพื่อแลกเปลี่ยน ซักถามปัญหาในการแก้ปัญหาความไม่สงบ รวมทั้งรับฟังข้อแนะนำจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และบรรดาข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมต้อนรับ


นางนภศร ศิริมังคะโล ตัวแทนกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม จ.ยะลา เปิดเผยว่า ในส่วนของตนเองนั้น ก็ยังไม่ทราบว่าท่านแม่ทัพท่านใหม่ จะมีวิสัยทัศน์ หรือมีนโยบาย ไปในแนวทางใด ซึ่งชาวบ้านก็ได้ตั้งความหวังไว้ว่า การที่จะมีแม่ทัพคนใหม่ ท่านก็คงจะแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขได้ สร้างความสามัคคี ต้องแยกปลาออกจากน้ำได้ ทำอย่างไรก็ได้ให้กลับมาเหมือนปกติ ที่ชาวบ้านเขามีความหวัง และท่านคงจะมีนโยบายที่ดี ที่ทำให้คนในสามจังหวัดกลับมารักกันเหมือนเดิม การทำมาหากินดีเหมือนเดิม


“ในส่วนที่อยากจะแนะนำก็คือ ทุกวันนี้ยังมีสองมาตรฐานอยู่ จะทำอย่างไรให้มีมาตรการ ไม่ให้ล้ำเส้นระหว่างกัน พอไปพูดเรื่องของศาสนาก็กลายเป็นการแบ่งแยก อยากให้มีความเท่าเทียมกันทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นครัวไทยพุทธ ในโรงพยาบาล หรือเรื่องอื่นๆ ให้มีความเท่าเทียมกัน อย่าเลือกทางใดทางหนึ่ง จะได้ไม่เกิดความขัดแย้งหรือบานปลาย รวมทั้งอยากให้ท่านแม่ทัพ ดูแลแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานบางหน่วยงานที่มี อยากให้ตรวจสอบ รวมทั้งการปรับตำแหน่งงาน ก็อยากให้ปรับเลื่อนตำแหน่งคนในพื้นที่ก่อน แทนที่จะให้คนจากภายนอกย้ายเข้ามารับตำแหน่ง เพราะจะทำให้ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แย่ลง ซึ่งเราหวังไว้” ตัวแทนกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม จ.ยะลา กล่าว


นางนภศร ศิริมังคะโล ยังกล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ปัจจุบันนี้ ก็ลดลงมาก เหตุการณ์น้อยลง จึงอยากให้เน้นในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อยากห็ดูแลจิตใจ มากกว่าเอาเงินมาให้ ให้เอาใจมาแลกใจ จะดีกว่าที่จะมาดูแลด้วยเงิน เพราะการที่ดูแลด้วยเงินจะทำให้ทุกคนเคยชินกับการเป็นผู้รับ ไม่เคยชินกับการเป็นผู้ให้ การเอาใจมาแลกใจน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า ส่วนความมั่นใจในตัวท่านแม่ทัพท่านใหม่นี้ ก็ยังไม่มั่นใจ เพราะจากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมา ที่พบก็คือมีการทุจริตงบประมาณของบางหน่วยงานมากขึ้น การกระจายรายได้ของหน่วยงานราชการให้พี่น้องประชาชนยังมีปัญหา ยังมีสองมาตรฐาน

ภาพ/ข่าวมูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา