กำลัง 3 ฝ่ายร่วมประชาชน สุไหงปาดี พัฒนาพื้นที่ป่าและเส้นทาง บริเวณบ่อปลาชายทุ่ง ตามแนวพระราชดำริในร. 9

0
594

 กำลัง 3 ฝ่ายร่วมประชาชนตำบลสุไหงปาดีพัฒนาพื้นที่ป่าและเส้นทางบริเวณบ่อปลาชายทุ่ง ตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

ณ บริเวณทุ่งนา บ้านท่าทุ่งปากล่อ หมู่ 11 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กำลัง 3 ฝ่ายพร้อมประชาชนตำบลสุไหงปาดีร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าและเส้นทางบริเวณบ่อปลาชายทุ่งตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี ร่วมในกิจกรรม

สำหรับพื้นที่นาปากล่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่นาร้างตามโครงการแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หันกลับมาทำนา และใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดีร่วมกันทำนาและปลูกข้าวกันเป็นจำนวนมากประกอบกับพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ได้มาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่ทุ่งนาแห่งนี้ด้วยเพื่อให้ประชาชนสะดวกในการประกอบศาสนกิจและเพื่อใช้จัดงานเลี้ยงในพิธีดำนาและเกี่ยวข้าวอีกด้วย

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา กล่าวว่าวันนี้พี่น้องประชาชนมาร่วมพัฒนาโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 คือบ่อปลาชายทุ่ง ได้มีพระกรุณาให้ขุดบ่อปลาไว้เพื่อเก็บกักน้ำด้วยแล้วรักษาพื้นป่าในท้องที่เขตอำเภอสุไหงปาดีกับอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าแล้วก็อนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีอยู่หลายชนิดในพื้นป่าแห่งนี้ให้ชาวบ้านอยู่ดูแลไว้ช่วยกันทำความสะอาดให้เรียบร้อยและพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนของชาวบ้าน

ภาพ/ข่าวมาหามะ ดือเลาะ ทีมข่า@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส