สพป.ยะลา 3 กระชับความสัมพันธ์ต่างแดน ขยายเครือข่าย MOU เพื่อยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

0
717

สพป.ยะลา เขต 3 กระชับความสัมพันธ์ต่างแดน ขยายเครือข่าย MOU เพื่อยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

นายโกมุท รุยอ่อน รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ปฎิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา เขต3 ได้นำผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับประเทศมาเลเซีย จำนวน  4 โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาล เบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมหารือโครงการอัตลักษณ์ไทย-มาเลย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 32 คน

เพื่อหารือการจัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับนักเรียนและครูระหว่างทั้งสองประเทศ ที่จะมีกำหนดจัดชึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) รวมทั้งการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานเขตการศึกษาอำเภอลารูชมาตัน และเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มอีก จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านใหม่ (วันคร ู2503) โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) และโรงเรียนบ้านธารน้ำใส

ภายใต้การต้อนรับของ Haji Aminudin B. MHD Nor AMP.PPT ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาลารูชมาตังและซลามา บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างยั่งยืน สู่ความเป็นประชาคมอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของพื้นที่อำเภอเบตง ที่เมืองไทปิงและเมืองอีโปฮ์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเครือข่าย MOU ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม Sekolah Sen Negeri SMK Muhibah,Sugai Siput  ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมและ Sekolah Sukan Negeri SMK Gunung Rapat ที่มีชื่อเสียงด้านกีฬาประจำรัฐเปรัค เพื่อนำแนวทางตรงนี้ไปบูรณาการในการบริหารจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป

ข่าว / เจษฎา สิริโยทัย

ภาพ อิมรอน ดามาอู  @ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา