พลัดพลากตั้งแต่เยาว์วัย คุณยายวัย 88 จากสระแก้วหลงอยู่สุไหงปาดีทั้งชีวิตไร้ทะเบียนไร้ญาติ ล่าสุด จะได้พบญาติแล้ว !!!

0
323

พลากตั้งแต่เยาว์วัย คุณยายวัย 88 จากสระแก้วหลงอยู่สุไหงปาดีทั้งชีวิตไร้ทะเบียนไร้ญาติ ล่าสุด จะได้พบญาติแล้ว !!!

หลังจากนางสาวเพ็ญ ตรีกูล คุณยายวัย 88 ปี ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้เข้าร้องขอความเป็นธรรมจาก เทศบาลตำบลปะลุรู ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ตรวจสอบสถานะทางทะเบียน เนื่องจากตนเองพร้อมญาติได้อพยพมาจากอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว แต่เกิดพลัดหลงกันในอำเภอสุไหงปาดี ตั้งแต่อายุยังน้อย จนกลายเป็นคนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่ที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง โชคดีได้รับความเมตตาให้พักอาศัยอยู่บนที่ดินของนายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู แต่ด้วยอายุที่มากขึ้น สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ประกอบกับต้องอยู่คนเดียวเสมือนไม่มีญาติพี่น้องมานานจึงอยากใช้บั้นปลายชีวิต ณ บ้านเกิดของตนเองกับญาติพี่น้องเพื่อจะได้ช่วยเหลือดูแลพึ่งพาอาศัยกัน

ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงทำการตรวจสอบจากฐานข้อมูลในระบบ พร้อมประสานกับสำนักทะเบียนราษฎร์ที่อำเภอตาพระยา จนกระทั่งสามารถติดต่อกับทางญาติของนางสาวเพ็ญ ตรีกูล ได้แล้ว และได้ประสานการส่งตัวนางสาวเพ็ญกลับภูมิลำเนา พร้อมดำเนินการคืนสถานะทางทะเบียนตามที่อยู่ในภูมิลำเนาเดิมให้ด้วย

ด้าน นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดีจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสุไหงปาดีพานางสาวเพ็ญ ตรีกูล กลับไปหาญาติพี่น้อง ด้วยการโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษ จากสถานีรถไฟสุไหงปาดี-ปลายทางสถานีบางซื่อ แล้วส่งต่อให้ปลัดอำเภอตาพระยารับนางสาวเพ็ญ ตรีกูล จากสถานีรถไฟบางซื่อกลับภูมิลำเนาเกิดอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีการมอบเงินเพื่อบำรุงขวัญแก่นางสาวเพ็ญ ตรีกูล จำนวนเงิน 15,000บาทด้วย

นางสาวเพ็ญ ตรีกูล กล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งเทศบาลตำบลปะลุรู ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ตื่นเต้นที่จะได้กลับไปบ้านเกิด เพราะเป็นความใฝ่ฝันที่ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะกลายเป็นความจริงขึ้นมา

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส