ส่องการศึกษาเพื่อนบ้านมาเลเซีย ภาค 4

0
495


จบ ม 5 หรือหลังจากสอบ SPM แล้วไปไหนต่อ?

โดย แบเย็ง ผู้ชาย 4 ฤดู
ผมเขียนเรื่องการศึกษาของมาเลเซียมาแล้ว 3 ตอน ตอนนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้าย ที่เขียนมาทั้งหมดไม่ใช่เป็นการอวยมาเลเซีย อย่าเพิ่งหมั่นไส้ผม เพราะยังไงๆมาเลเซียก็ถูกจัดอันดับว่าเป็นเลิศใน 10 อาเซียน เป็นรองก็แค่สิงคโปร์ ที่ผมเขียนไปทั้งหมดนั้นเป็นเชิงแนะแนวการศึกษาเผื่อจะ มีใครสนใจส่งบุตรหลานไปเรียนต่อ
การสอบ ม.5 หรือ SPM. (SIJIL PELAJARAN MALAYSIA) เป็นข้อสอบกลาง การสอบในระดับ ม.5 จะเป็นการวัดผลที่สำคัญและหินมาก เพื่อชี้ชะตาเด็กๆก็ว่าได้ จะสอบต้นเดือนตุลาคม จนถึงพฤศิกายน ประกาศผลสอบเดือนมีนาคมปีถัดไป ผลสอบจะแบ่งนักเรียนเพื่อออกเป็นกลุ่มๆเพื่อเลือกทางเดินต่อไป
1 กลุ่ม เอ+ สอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ ทุนต่างปรเทศไม่มีรายการจับยัด แน่จริงถึงจะได้ ลูกๆ ยาม รปภ ข้างบ้านผมยกโขยงไปเรียนเมืองนอกกันทั้งบ้าน
2. กลุ่ม เอ เข้าไปเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยใน MATRICULATION COLLEGE ของรัฐบาลที่มีอยู่เกือบทุกรัฐ ใช้เวลาเรียนสองปี แยกเรียนเตรียมสายวิทย์ชีวะ วิทย์ฟีสิกข์ วิศวกรรม บัญชี มีทุนให้ปีละสองพันห้าร้อยเหรียญ จบแล้วเข้าไปเรียนต่อในคณะต่างๆ บางคนเลือกที่จะไปเรียนต่อในชั้น FOUNDATION ที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนกันเอง ข้อเสียของชั้น FOUNDATION ที่มหาวิทยาลัยจัด จะไม่มีทุนให้ ยกเว้นนักเรียนเก่งมากๆที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอทุนให้
กลุ่ม บี เข้าไปเรียนในระดับอนุปริญญา ซึ่งยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระดับนี้
แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่อยากจะเรียนในระดับอนุปริญญา แต่เลือกที่จะเรียนต่อในชั้นเตรียมมหาวิทยาลัยนานสามเทอมตามโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆทั่วประเทศ หลักสูตรนี้มีอีกชื่อเรียก คือ LOWER SIX AND UPPER SIX หรือ ม6ต้นและม6ปลาย จบแล้วได้คะแนนดีค่อยต่อในระดับปริญญาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
กลุ่ม ซี วิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเปโตรนาส มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย และยูนีเทน ซึ่งมหาวิมยาลัยเอกชน สามแห่งนี้ยังเกี่ยวข้องและยังมีความเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
กลุ่มซีบางคนเลือกที่จะเข้าไปในสถาบันฝึกหัดแรงงานต่าง มีอนาคตที่สดไสกว่าเลือกเรียนสายสังคม เพราะสายสังคมในปัจจุบันค่อนข้างที่จะหางานทำได้ยาก บัณทิตสายสังคมหลายๆคนต้องจำใจมาทำงานเป็น รปภ ตามห้างและหน่วยงานต่างๆ
กลุ่ม ดี เข้าสู่ตลาดแรงงานไร้ฝีมือ
SPM หรือ ม5ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร์เท่าเทียมกับมัธยมปลายโดยทั่วไป ในสาขาที่ไม่เน้นภาษาอาหรับ เช่นคณะแพทย์ ทันตแพทย์ สามารถที่จะเข้าไปเรียนในปี 1 ของคณะได้ทันที และผมได้ข่าวแบบเชื่อได้สนิทมาว่า ทางการไทยก็รับรองเทียบวุฒิให้เท่ากับ จบมัธยมปลายเช่นกัน แต่ต้องผ่านการออกใบรับรองจากกระทรวงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยใประเทศไทย

CREDIT PHOTO Ismail Sareh