“พรรคประชาชาติ” รับเรื่องร้องเรียน เครือข่ายประมง 11 จังหวัด แก้ปัญหาการจับสัตว์น้ำ-ปัญหาแรงงาน

0
479

3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่า เมื่อเวลา 10.30น. ที่ผ่านมา พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ ในฐานะผู้แทน พรรคประชาชาติ รับหนังสือจาก นายดิเรก จอมทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมงภาคประชาชน และสมาชิกเครือข่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และสมาคมประมงต่าง ๆ จาก 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และจังหวัดปัตตานี ยื่นหนังสือเร่งรัดดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. … เพื่อเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติเห็นชอบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การรับหนังสือดังกล่าว เป็นวาระสืบเนื่องจากที่มีการยื่นหนังสือข้อร้องเรียนถึงการแก้ไขปัญหาประมง ต่อรัฐสภา เนื่องจากว่าปัจจุบันสมาชิกจากองค์ชุมชนประมงท้องถิ่นและสมาคมประมงในเครือข่าย ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจับสัตว์น้ำ ปัญหาแรงงาน ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ปัญหาข้อกฎหมายประมงที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องแบกรับโทษสูงเกินไปจนขาดความเป็นธรรม  ทั้งเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงพื้นบ้าน ส่งผลกระทบให้อาชีพประมงสูญเสียรายได้ ทั้งนี้จึงยื่นหนังสือขอเรียกร้องแกไขปัญหาประมงต่อนายชวน เพื่อโปรดพิจารณา