รู้จักยัง ?ลูกปอเยาะ พืชไม้ถิ่นหายาก

0
992

ต.ตะปอเยาะ ในยี่งอ อยู่ใกล้ๆบ้านผม และเรามักเดินทางไปมาหาสู่ญาติมิตรแถวนี้ บ่อยๆ คำนี้มาจากอะไร ผมเคยได้คำตอบจากท่านแม่ว่า ตะป อเยาะ มาจากชื่อต้นไม้ ทานได้
ก็สงสัยมานานว่ามันคืออะไร มีด้วยเหรอลูกปอเยาะ ทีแรกยัง งง เพราะคำนี้ยังตรงกับปอเยาะ ทุเรียนเปรี้ยว ที่ท้องถิ่นทำเป็นอาหารปรุงสำเร็จ หรือเป็นน้ำจิ้มผสมบูดู
มาวันนี้ได้คำตอบ ต้องขอบคุณที่มาภาพ : เกษตรเมืองยะลา

ได้ภาพจาก ต้นปอเยาะ บันทึกว่าเป็น พืชใกล้สูญพันธ์ุ ต.ลำใหม่ จ.ยะลา

นางสาววันวิสาข์ จั่นเพชร เกษตรอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางรัตนาภรณ์ พิบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตาม ระยะเก็บเกี่ยวของผลปอเยาะ รสชาติจะคล้ายๆน้อยหน่า เปรี้ยว หวานนิดๆ เมื่อผลสุกงอมเต็มที่
อยู่ที่ ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา ร่วมอนุรักษ์ต้นปอเยาะ ซึ่งเป็นพืชใกล้สูญพันธ์ุ จากการสำรวจและสอบถาม พบได้ในป่าลึกแห่งหุบเขาลำพะยา แต่พบได้ยากมาก ซึ่งต้นปอเยาะที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันเหลือเพียงต้นเดียว อยู่ที่ บ้านป่าพ้อ ม.3 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา เท่านั้น.