ปัตตานี – ปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ท่ามกลางความรักความสามัคคีและความวิริยะอุตสาหะ

0
204
ปัตตานี - ปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ท่ามกลางความรักความสามัคคีและความวิริยะอุตสาหะ

ปัตตานี – ปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ท่ามกลางความรักความสามัคคีและความวิริยะอุตสาหะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ที่ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี   พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ลูกเสือทีประพฤติดีช่วยเหลือสังคม  โดยมีลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสำรอง และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,100 คน

นายโชคดี ศรัทธากาล รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า ผลจากการประเมินจากฝ่ายประเมินผลโครงการ ลูกเสือ/เนตรนารีสำรองทุกคน ทีผ่านการเข้าค่าย จำนวน 2 วันแล้วนั้น ลูกเสือ/เนตรนารีสำรองทุกคน มีความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี ตั้งใจรับฟังการสาธิต การเล่านิทาน ตลอดจนฝึกปฏิบัติในฐานกิจกรรมต่างๆได้ดี บรรลุวัตถุประสงค์ของงานชุมนุมทุกประการ และเกิดความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนลูกเสือ/เนตรนารีสำรอง ด้วยกันเอง อีกด้วย

สำหรับจังหวัดปัตตานี   จัดขึ้นบริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   แล   ะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี ภายใต้คำขวัญ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย   เตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับประชาคมอาเซียน   เพิ่มพูนคามรู้   ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทางลูกเสือให้กับลูกเสือสำรอง   และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งเสริมให้ลูกเสือแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และผู้บังคับบัญชา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้อย่างถูกต้องด้วย ซึ่งกิจกรรมในงานมีการให้ความรู้ด้านงานศิลปะ งานฝีมือ ทักษะลูกเสือสำรอง การสำรวจ และการชุมนุมรอบกองไฟ

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น