ยะลา-“บิ๊กตู่”นายกรัฐมนตรี ลงใต้เปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบแฟนคลับต้อนรับล้นหลาม

0
606

วันนี้ 7 ส.ค. เวลา 09.35 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ กองพันบินที่ 9 มายังสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา มีพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางโดยรถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 5 กจ 2204 กรุงเทพมหานคร ไปยัง ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อทำพิธีเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบปะพี่น้องประชาชน

เมื่อมาถึงที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ โดยมีบรรดาข้าราชการ พี่น้องประชาชน เดินทางมาต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1 หมื่นตารางเมตร มีทั้งหมด 16 ชั้น แบ่งเป็น ส่วนงานบริการประชาชนทั่วไป ส่วนงานบริการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนงานบริการด้านการพัฒนาสังคม  ส่วนงานบริการด้านการพัฒนาการศึกษา และส่วนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะพี่น้องประชาชนและส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งรับฟังสรุปความก้าวหน้า      การพัฒนาจังหวัดยะลา โดย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และรับฟังสรุปการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆ โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดให้กับประธานคณะกรรมการอิสลาม     ประจำ 5 จังหวัด และได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ราย มอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และมอบหนังสือขอบคุณภาคเอกชนในการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย บริษัท ดีลักซ์ จำกัด บริษัท Supreb Creation Furniture Limited (Hongkong Based Company) บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู้ด จำกัด บริษัทหนองจิกพัฒนา จำกัด และบริษัท ฟรอนท์ อินเตอร์ วู๊ด จำกัด ตลอดจนมอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ให้กับผู้นำศาสนาและผู้แทนประชาชนของ จ.ยะลา และ ปัตตานี จำนวน 3 ราย

ต่อมา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS)  ซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นศูนย์กลางการบริหารการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการรับรู้และสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการทางด้านเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการดำเนินการในเรื่องขั้นตอนการได้รับสิทธิการ ช่วยเหลือเยียวยา

ต่อมานายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานด้านกิจการเด็กและสตรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนและเติมเต็มการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบหลักคือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ     เด็กและสตรี นักวิชาการ และมีภาครัฐ คือ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ    ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรกำหนดวางกรอบการทำงานเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา