นครราชสีมา-กรมปศุสัตว์จัดอบรมGAPฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมพิมายตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

0
663

นครราชสีมากรมปศุสัตว์จัดอบรม GAP ฟาร์มโคนม สมาชิกสหกรณ์โคนมพิมาย ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ .. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรม GAP ฟาร์มโคนมให้เเก่สมาชิกสหกรณ์โคนมพิมายจำกัด จำนวน120ราย ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้มีคุณภาพและการตลาดที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตพร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ฯและโครงการฯ ดังนี้

       ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย38 ตัน/วัน

       โรงงานผลิตอาหารสัตว์กำลังการผลิตเฉลี่ย40 ตัน/วัน

       ฟาร์มโคนมสาวทดแทน/โรงรีดนมโคจำนวน277 ตัว

       การปฏิบัติงานของหน่วยHHU.โคนมจำนวน5 ทีม

       การให้บริการชันสูตรโรคสัตว์ของหน่วยเคลื่อนที่ศวพ.สุรินทร์

       และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย.พิมาย.นครราชสีมา