ผู้แสวงบุญ ศอ.บต.เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองมาดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบีย

0
470

ผู้แสวงบุญ ศอ.บต.เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 . ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศซาอุดิอาราเบีย                  นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและการพูดคุยสันติสุข ศอ.บต. นายขอลิด แซะอาหลี นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประจำปี2562 จำนวน 140 คน

เดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเมืองมาดีนะห์อาทิมัสยิดกุบาอ์ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกที่ศาสดามูฮัมหมัด(ซล.) และบรรดาสหาย(ซอฮาบัต)ได้ก่อสร้างด้วยตัวของท่านเองในสมัยที่อพยพจากเมืองเมกกะห์ไปยังเมืองมาดีนะห์และเข้าเยี่ยมชมสวนอินทผาลัมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมาดีนะห์

จากนั้นคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดกิบลาตัยน์ซึ่งเป็นมัสยิดที่ศาสดามูฮัมหมัด(ซล.) ได้หันหน้าขณะกำลังละหมาดจากมัสยิดอัลอักซอไปยังมัสยิดฮารอม ภายหลังจากได้รับโองการจากพระผู้เป็นเจ้าและในวันเดียวกันคณะได้เยี่ยมชมสมรภูมิภูเขาอูฮุดซึ่งเป็นภูเขาที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสดามูฮัมหมัด(ซล.) รวมถึงศาสนาอิสลามในหลายเหตุการณ์สำคัญๆ

นายนันทวัฒน์ เต๊ะสมัน จิตอาสาจากจังหวัดสตูลทำงานเพื่อสังคมที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นฮุจญาจในโควตาของ ศอ.บต. กล่าวว่า ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ ตนจึงได้มีโอกาสเดินทางมาทำฮัจย์ครั้งแรกในชีวิต ต้องขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้ให้โอกาสและผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลที่ได้ให้ตนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคนดี คนมีคุณภาพจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มาประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2562

นายนันทวัฒน์ ยังเชื่อว่า การจะได้ฮัจมับบรูจหรือฮัจย์ที่ได้รับการตอบรอบนั้นอยู่ที่ตัวเราอย่างไรก็ตาม ตนมีความคาดหวังว่าจากการทำฮัจย์ในครั้งนี้ว่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 3 ประการได้แก่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมสองคือเปลี่ยนครอบครัวของตนให้เป็นครอบตัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีและต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเอาสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เป็นสังคมที่ยั่งยืนและภายใต้ความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ นายนันทวัฒน์ ยังฝากถึงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ แต่ยังไม่มีโอกาสได้มาว่า        อยากให้พี่น้องในประเทศไทยได้มีความตั้งมั่นในความตั้งใจของตนเอง ให้เชื่อว่าทุกคนต่างมีเวลาที่เหมาะสมที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ให้แล้วในฐานะฮุจญาจตนได้ขอดุอาร์ให้พี่น้องชาวไทยที่ตั้งมั่นได้มีโอกาสมาประกอบพิธีฮัจย์ด้วยกันทุกคน

แสดงความคิดเห็น