ชาวไทยมุสลิม จชต.ร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดิ๊ลฟิตรี และขอพรให้เกิดความสันติสุข

0
1104

ชาวไทยมุสลิม จชต.ร่วมละหมาด เนื่องในวันฮารีรายออีดิ๊ลฟิตรี และขอพรให้เกิดความสันติสุข

วันที่ 5 มิย.  ซึ่งเป็นวันฮารีรายออีดิลฟิตรีประจำปีฮิจเราะห์ศักราช(ฮิจเราะศักราช) 1440 ตามปฏิทินอิสลามในวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของศาสนาอิสลามคือวันเฉลิมฉลองของชาวไทยมุสลิมทั่วโลกหลังจากที่ได้ถือศีลอดมาตลอด1 เดือนที่ผ่านมาทำให้บรรยากาศในช่วงเช้าตามมัสยิดต่างจะมีชาวไทยมุสลิมจะเดินทางมาร่วมละหมาดละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดิลฟิตรีกันเป็นจำนวนมาก

เริ่มที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่และเด็กแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่และสวยงามตามแบบอย่างของอิสลามต่างพาบุตรหลานเดินทางมาเข้าร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดิลฟิตรีกว่า5 พันคนซึ่งพิธีละหมาดถือเป็นพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งในวันฮารีรายออีดิลฟิตรีทั้งนี้ก็เพื่อขอประทานอภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อการกระทำบาปในรอบหนึ่ง1 ปีที่ผ่านมาและเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมายังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและรับบาดเจ็บหลายราย

หลังจากเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมละหมาดก็จะเดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันฮารีรายอร่วมกับญาติพี่น้องและขออภัยในสิ่งที่ได้ล่วงเกินซึ่งกันและกันพร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งถือเป็นมื้อแรกของวันและเป็นมื้อเช้ามื้อแรกหลังจากที่ถือศีลอดมาตลอดเดือนรอมฏอน.

ส่วนที่ .ยะลา ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา.เมือง.ยะลาบรรยากาศการร่วมละหมาดต้อนรับในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีฮิจเราะห์ศักราช1440 หรือวันรายอปอซอในพื้นที่ของ.ยะลาและมัสยิดต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งผู้ใหญ่ชายหญิงและเด็กเล็กเด็กใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ต่างเดินทางมาร่วมละหมาดและจับมือสาลามเพื่อขออภัย(มาอัฟ) ซึ่งกันและกันที่ได้กระทำการที่ละเมิดหรือกระทำผิดทั้งการเจตนาและไม่ได้เจตนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีนายนิมะมะกาเจรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนม์เจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมเป็นเกียรติ

สำหรับการร่วมละหมาดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีหรือวันรายอปอซอ  มีการบรรยายธรรมโดยผศ.อับดุลลาตีฟการีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฟาฎอนีหรือการอ่านคุตบะห์ในปีนี้ในหัวข้อบทบาทและความท้าทายอุมมะห์วาฮีดะห์กะบการทดสอบร่วมสมัยการประณีประนอม  และการให้มุสลิมได้มีการปฏิบัติในศาสนาด้วยการรู้จักการผ่อนปรนและให้มุสลิมได้สำนึกในคุณงามความดีที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานสิ่งที่ดีงามตลอดจนการร่วมกันสร้างความดีปฏิบัติดีตามที่พระนบีมูฮัมมัดได้ปฏิบัติตนนำเป็นแบบอย่างในการครองตน  ตลอดจนนำบุตรหลานเดินทางข้าสู่พระผู้เป็นเจ้าด้วยการอยู่ในกรอบการปฏิบัติในหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน1 เดือนเต็มนั้นพระเป็นผู้เป็นเจ้าได้รับรู้ทุกอย่างจงภูมิใจในการกระทำความดีในรอบ1 เดือนที่ผ่านมาและปฏิญาณตนจะกระทำความดีตลอดไปด้วยนอกจากนี้มีการตั้งจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมละหมาดในครั้งนี้เช่นกัน

ขณะที่บรรยากาศที่สนามหน้าโรงเรียนดารุลรอมะฮ์ .7 บ้านสือแด .สากอ .สุไหงปาดี จ.นราธิวาส บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งชายหญิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรใหม่สวยสดงดงามตามแบบอย่างของศาสนาอิสลามเข้าร่วมละหมาดอีดหรือวันฮารีรายออีดิลฟิตรีเพื่อขอประทานอภัยโทษต่ออัลลอฮฺและเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีละหมาดทุกคนยังได้ร่วมขอพรจากอัลลอฮฺให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการแจกคูปองสำหรับรับรางวัลต่างๆจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจถือศีลอดในเดือนรอมฎอน30 วันที่ผ่านมา

วันฮารีรายออีดิลฟิตริ คือการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหลังจากสิ้นสุดของถือศีลอดในเดือนรอมฏอนอิสลามได้อนุญาตให้กับมุสลิมทุกคนสามารถเฉลิมฉลองด้วยการแสดงกิจกรรมที่ทางศาสนากำหนดให้กับชาวมุสลิมอย่างเช่นให้กล่าวคำตักบีร(ตักบีร) คือการรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺก่อนที่จะร่วมกันละหมาดที่เรียกว่าละหมาดอีดหรือละหมาดในวันอารีรายอหลังจากนั้นก็จะมีการบริจาคทานหรือการเลี้ยงอาหารให้กับผู้คนที่ยากจนและมีการกล่าวความยินดีระหว่างกันและมีการขออภัยซึ่งกันและกันและเยี่ยมเยือนระหว่างกัน  ซึ่งศาสนามีการส่งเสริมให้มีการเยี่ยมเยือนกันขอภัยซึ่งกันและกันดังนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างมากสิ่งใดที่มีข้อผิดพลาดระหว่างกันขออภัยกันและผู้ที่ถูกขอแล้วก็ต้องให้อภัยซึ่งถือเป็นการลบล้างสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอีกด้วย.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จชต./รายงาน