จากนามในอดีต ทุ่ง ปูโปะ(Padang Tok pupuk )สู่ สนามบิน

0
399

จากทุ่ง ปูโปะ(Padang Tok pupuk )สู่ สนามบินเบตง

ในสมัยอดีตที่ประเทศไทย ต้องเผชิญกับภัย คอมมิวนิสต์ ทุ่งแห่งนี้ หน่วยงาน ทหาร มาตั้ง เป็นหน่วย งานด้านพัฒนา สังกัด กอง บัญชาการทหารสูงสุด (นพค.กรป.กลาง) ที่บ้าน จันทรัตน์ หมู่ 4 ตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา งานหลัก ของหน่วยนี้ คือพัฒนาท้องถิ่น ทุกด้าน เป็นที่พึ่งของประชาชน ในที่ทุรกันดาร เช่นการสร้างถนน ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างที่ เป็น สาธารณะ (วัด มัสยิด โรงเรียน) ให้ทุน การศึกษา บริการรถ เมื่อมีการ ร้องขอแม้กระทั่ง ส่ง เจ้าหน้าที่ มาเป็นครู ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู และอื่น ๆ

สนามบินแห่งแรก ก็สร้างที่นี่ เพื่อใช้ในกิจการ ของทหาร และ ราชการหน่วย อื่นๆ สนามบินแห่งนี้ใช้ได้กับ เครื่องบินขนาดเล็ก ที่ใช้ลานบิน สั้น ๆ ในการ บินขึ้น-ลง ส่วนใหญ่ จะเป็นเครื่อง บิน ขนส่งในกิจการทหาร และเท่าที่ผู้เขียนจำได้ ที่นี่จะจัดงานวันเด็กได้ยิ่งใหญ่มาก เด็ก ๆ ในเบตง จะมีโอกาสได้ มาชมสนามบิน ก็ในวันเด็ก นี่แหละครับ

ตอนเช้าก็เอารถไปขนเด็ก ตามโรงเรียนต่างๆมา พอช่วงบ่าย ก็ทยอย พาเด็กมาส่ง กลับ ตาม โรงเรียน ต่างๆ  กว่าจะหมด ก็พลบคล่ำ ในสมัยนั้นถนนลาดยางเป็น ช่วงๆระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ( เบตง – จันทรัตน์) ก็ใช้เวลา มาก รถวิ่งเร็วไม่ได้ หลังหน่วบงานนี้ ย้าย ออกไป สนามบินก็ถูกทิ้งร้าง
ทุ่งปูโปะ ( Padang Tok Pupuk) เป็น ชื่อเดิม ของบ้าน จันทรัตน์ ปูโปะ เป็น ภาษา มลายู หมายถึง การ รักษา อาการป่วย แบบดั้งเดิม แบบหนึ่ง ที่ใช้ รากไม้ และ ใบไม้ มาบดหรือตำ ให้ละเอียด แล้ว มาติด ที่หน้าผาก หรือที่ กระหม่อม เพื่อเป็นการ รักษา อาการ ป่วย ดินแปลง นี้ เป็นที่อยู่ ของหมอ มลายู คนหนึ่ง ที่มี ชีวิต ราว ๆ 200 ปี มาแล้ว ที่ใช้การ รักษา อาการป่วย แบบ ปูโปะ เป็นหมอที่เก่ง มาก ไม่เฉพาะ คนในเบตง เท่านั้น มารับการ รักษา คน ที่ไกล ก็มาหาเพื่อรักษาโรคด้วย ทุ่ง ปูโปะ ที่กว้างใหญ่ นั้น เป็น สวนสมุนไพร สำหรับ ปลูก พืช สมุน ไพร เพื่อปรุงยา

ชื่อจริงนั้น ไม่มีใครรู้แต่จะรู้จัก ในชื่อ โตะปูโปะ( Tok pupuk) ไม่ปรากฏ ว่ามี ทายาท หรือมีผู้สืบทอด ความรู้ด้านยา ลูกศิษย์ ลูกหา ก็ไม่ปรากฏ ว่ามี หรือไม่ บั้นปลาย แก ก็เสีย ชีวิต บนทุ่ง ปูโปะ ด้วยโรคชรา และฝังร่าง ใว้ ในแผ่นดินผืนนี้ ในภาย หลังมีพรานล่า นก หลายคน เคยเจอ สุสาน เข้าใจว่าเป็นที่ฝังศพของ โตะ ปูโปะ

วันนี้ ทุ่งปูโปะ หรือชื่อ ทางการ บ้าน จันทรัตน์ หมู่ 4 ตำบลยะรม อ.เบตง ก็กำลัง จะพลิก โฉม เข้าสู่ ความทันสมัย อีกครั้ง เพื่อสู่ ความเจริญ เทียบเท่า ส่วนอื่นๆ ของประเทศ เบตง จะมี สนามบิน พาณิชย์ บนเนื้อที่ 900 ไร่ วงเงิน ลงทุน สร้างสนามบิน และอาคาร ต่าง ๆ อีก 1,800 ล้านบาท เพื่อรองรับ เครื่อง บินพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ สำหรับ นัก ท่อง เที่ยว จะได้สะดวก และย่นเวลาการเดินทาง เข้า สู่เมือง ใน หุบเขา แห่งนี้ สนามบิน คาดว่า จะใช้ได้ในปี 2562
แล้ววันข้างหน้า จะมีใครนึก นึกถึง โตะ ปูโปะ อีกไหม..

บุหงา รายา  ภาพ / Betong air port.

แสดงความคิดเห็น