นายกยะรัง จัดท่องเที่ยวชุมชนต่อเนื่อง ขุดพบโบราณสถานลังกาสุกะ แห่งใหม่!!

0
430

วันที่ 19 เดือน มีนาคม ณ เมืองโบราณยะรัง บ้านจาเละ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางร่วมงานและเป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยวยะรังและจัดกิจกรรมการแข่งขันการขับร้องอนาชีด ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมี นายชูลกีฟลี เอ็งปียา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง นายสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน
รัฐวิสาหกิจ และพี่น้องประชาชน ชาวตำบลยะรังขอต้อนรับ กว่า 100 คน


เมืองยะรังถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ก่อนจนมาถึงยุคโบราณลังกาสุกะ อายุยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-14 เป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ร่วมกับศรีวิชัย พบวัตถุโบราณกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ในลักษณะเป็นชุมชนเมืองโบราณถูกซ้อนทับกัน 3 ชุมชน คือที่บ้านวัด บ้านประแว บ้านจาเละ ก่อนที่จะย้ายมาสู่เมืองปัตตานีที่กรือเซะ และย้ายมาที่อ.เมืองปัจจุบัน
ซึ่งวันนี้ ได้ต้อนรับศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางสุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย และคณะ จากกรุงเทพมหานคร เข้าพื้นที่ชมเมืองโบราณ และเข้าร่วมสังเกตการณ์ พิ้นที่ขุดพบซากโบราณใหม่ที่พึ่งได้ขุดค้นพบ บริเวณโบราณสถานหมายเลข 9 ซึ่งคณะที่มาทั้งหมด ได้รับความสนใจอย่างมาก กับแหล่งประวัติศาสตร์แห่งนี้

นายชูลกีฟลี เอ็งปียา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง กล่าวว่า สถานที่เมืองโบราณยะรัง เป็นสถานที่มีความสำคัญ แห่งหนึ่งในระดับประเทศเลย มันเก่าแก่ตั้งแต่ยุค พันกว่าปีแล้ว ผมพยายามผลักดันตลอดเวลา ให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมกันนี้ เรายังเป็นแหล่งผลิตผลไม้ขึ้นชื่อ คือพันธ์ส้มโอ ปูโก ต้นกำเนิดตระกูลส้มโอทับทิมสยาม เรามีแหล่งผลิตสินค้าโอท้อบชั้นนำอื่นๆอีกไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง 5 ชุมชน เช่นลูกหยี แหล่งตีมีด ขวาน บินยามานิส ทุเรียน และอื่นๆ การผูกโยงการท่องเที่ยวเมืองโบราณ ตามสายน้ำแหล่งทางสัญจรทางน้ำโบราณ กับวิถีชุมชนควรพัฒนาไปด้วยกัน ซึ่งจะนำมาความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี อยู่ดี กินดีของชาวบ้านยิ่งขึ้นในอนาคต โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลยะรัง และของดีใน
ตำบลยะรังทำให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว และเข้ามาเที่ยวในตำบลยะรังมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมลายูพื้นถิ่น นั้นสืบต่อไปด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้