ชาวเบตงร่วมบริจาคน้ำมันที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล ตามโครงการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง

0
125

ชาวเบตงร่วมบริจาคน้ำมันที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล ตามโครงการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง

ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง ประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ซึ่งเหลือจากการปรุงอาหารในครัวเรือน และร้านอาหาร นำไปบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเบตง และศูนย์เครือข่าย 27 ชุมชน ที่ตั้งเต็นท์รับบริจาคน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล ตามโครงการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง 

ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี มีสุข” ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเพียงพอที่ยั่งยืนของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาคขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปรวบรวมสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ และนำไปจำหน่าย หารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ โดยจะรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561  นายซูฟรีย์ ปิยานนท์ พงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ประธานกิจกรรมรับบริจาค ตามโครงการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง  กล่าวว่า การจัดทำโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง” ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี มีสุข” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยการสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในเบตง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสามัคคี และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รวมถึงเพื่อสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อเมืองเบตง ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวใต้สุดแดนสยาม ตามนโยบายเมืองต้นแบบของโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของรัฐบาล   สำหรับไบโอดีเซล คือ พลังงานที่สามารถผลิตได้ในชุมชนโดยการใช้วัตถุดิบที่หาได้จากชุมชน เช่น น้ำมันพืชเก่าใช้แล้ว หรือ น้ำมันปาล์ม และพืชตระกูลที่ให้น้ำมันต่างๆ ทางกลุ่มผู้ผลิตได้เล็งเห็นประโยชน์ของไบโอดีเซลว่ามีข้อดีมากมาย เช่น ไม่มีก๊าซพิษจากท่อไอเสีย การเผาไหม้ในเครื่องยนต์สะอาดกว่าน้ำมันดีเซล ราคาถูก ต้นทุนต่ำ เหมาะกับเกษตรกร นอกจากนี้ไบโอดีเซลยังไม่เป็นภัยต่อชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว กล้าณรงค์ ทองนาคพันธ์ ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น