รองผู้ว่าฯปัตตานีนำรถจักรยานให้น้องนักเรียนชั้น ป.3 ที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

0
239
รองผู้ว่าฯปัตตานีนำรถจักรยานไปให้น้องนักเรียนชั้น ป.3 ที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
รองผู้ว่าฯปัตตานีนำรถจักรยานไปให้น้องนักเรียนชั้น ป.3 ที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

รองผู้ว่าฯปัตตานีนำรถจักรยานให้น้องนักเรียนชั้น ป.3 ที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ที่ ห้องประชุม โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2567 พร้อมอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2567 ของท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน โดยมีนางจิรบุตร พุดซ้อนดอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม ในนามของคณะกรรมการการจัดงานกล่าวรายงาน มี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา , คณะครูบุคลาการ นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในกิจกรรม

            นางจิรบุตร พุดซ้อนดอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม กล่าวว่า ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โรงเรียนวัดอรัญวาสิการามได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆด้วย      

ต่อจากนั้นนายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้รับมอบหมายจากนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้นำรถจักรยานจำนวน 1 คัน ไปให้แก่ ด.ญ.ศิรษัสสร ทองศรีพราย อายุ 9 ขวบ นักเรียน ชั้น ป.3 โรงเรียนอรัญวาสิการาม อยู่บ้านเลขที่ 103 ม.5 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

 ด.ญ.ศิรษัสสร ทองศรีพราย อายุ 9 ขวบ อาศัยอยู่กับมารดา มีพี่น้อง 3 คน ฐานะยากจน โดยสภาพบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูงเก่าแก่มีอายุหลายสิบปี เสื่อมโทรม ผนังบ้านและหลังคาบ้านได้รับความเสียหายด้วยอายุของตัวบ้าน จึงได้นำถุงพลาสติกดำขนาดใหญ่มาปิดบังแดดบังฝนแทนผนังบ้านเดิมที่เสียหาย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้