ธารน้ำใจหลั่งไหลพี่น้องชาวกรุงฯช่วยชาวใต้ สเต๊กสินธรฯนำทีมแจกของผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัด

0
389

สินธรเสต๊กเฮาส์ ร่วมกลุ่มคณะ คาราวานช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยชายแดนใต้ การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ตั้งแต่วันที่ 8-10 มกราคม 67 กล่องยังชีพ 1,000 ครอบครัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เริ่มคลี่คลาย แต่ในหลายๆแห่งหลายหมู่บ้าน ยังประสบความทุกข์  ความเดือดร้อนจากประชาชนอีกหลายแห่งยังต้องการความช่วยเหลือต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การร้องขอสิ่งยังชีพ  ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค สิ่งของจำเป็นและของใช้ เสื้อผ้า ผ้าห่ม แฟ้บ สบ่ หม้อหุ้งข้าว กระทะ จาน ชาม รองเท้า และชุด นักเรียน รวมถึง อุปกรณ์การเรียน อิ่นๆ เพราะได้รับความเสียหายอย่างหนักในรอบ 100 ปี
 ล่าสุด  ทีมคณะในนามของ ภัตตาคารสินธรเสต๊กเฮาส์และคณะพี่น้องมุสลิมจากกทม.กว่า 30 คน รวมน้ำใจร่วมบริจาคกล่องยังชัพสิ่งของ เสื้อผ้าและของใช้ รวมถึงยารักษาโรค และ เงิน มาช่วยเหลือจำนวน 1,000  ครอบครัว คาราวานตระเวณแจกทั้ง 3 จังหวัด อำนวยความสะดวกประสานงานโดย พันเอกชลัศ แสงวิเชียร ร่วมกับคณะขับเคลื่อนพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ เข้าช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

วันแรก ช่วยเหลือพี่น้อง
ที่ตำบลตลิ่งชัน อ.บังนังสตา จ.ยะลา 150 ชุด
จังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือพี่น้องที่ อ.สายบุรี 3 ตำบล ได้แก่รร.บ้านบาโงมูลง ต.เตราะบอน100 ชุด ,ต.บือเเระ/108 ชุด และ ต.ละหาร 100 ชุด
จากนั้นวันที่ 2 10 มค.67 ช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดนราธิวาส 4 อำเภอ ตำบลละแห่ง โดยจุดแรกที่ รร. บ้านค่ายฯ ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง 70 ชุด
จุดที่ 2 บ.บือราแง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง100 ชุด ,จุดที่ 3 บ.บาโงตา ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ 120 ชุด และที่ บ.บือแรง ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ209 ชุด

สร้างความปลาบปลื้ม บรรเทาความทุกข์ร้อน สร้างความเป็นมิตรสัมพันธ์ ให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่ง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้