ซาอุฯ มอบเงินกู้เพื่อการพัฒนา 580 ล้านดอลลาร์ สำหรับโครงการพัฒนาต่างๆ แก่ประเทศในแอฟริกา

0
134

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฯพณฯ ซุลตาน อัลมัรชัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกองทุนซาอุดิอาระเบียเพื่อการพัฒนา (SFD) ได้ลงนามในข้อตกลงเงินกู้เพื่อการพัฒนา 14 ฉบับกับรัฐมนตรีต่างๆจากประเทศแอฟริกา 12 ประเทศโดยมีมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนโครงการในภาคการดูแลสุขภาพ ชลประทาน การศึกษา การขนส่ง การสื่อสารและพลังงาน ในประเทศ บูร์กินาฟาโซเบนินบุรุนดี สาธารณรัฐกาบูเวร์ดีกินี , มาลาวีโมซัมบิกไนเจอร์รวันดาเซียร์ราลีโอน แทนซาเนีย และแองโกลาซึ่งพิธีลงนามเกิดขึ้นในการประชุมเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียอาหรับแอฟริกา ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 9 พย.ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SFD ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ ซาไมลา ซูไบรู ซีอีโอของ African Finance Corporation (AFC) ซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยให้กองทุน SFD สามารถร่วมมือกับ AFC เพื่อพัฒนาและร่วมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอุตสาหกรรมทั่วทั้งทวีปแอฟริกา  ข้อตกลงเงินกู้เพื่อการพัฒนา 14 ฉบับที่ลงนามในวันนี้ ได้แก่ การก่อสร้างและจัดเตรียมโรงพยาบาลแม่และเด็กในประเทศกินี มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรงพยาบาลริยาดในเซียร์ราลีโอน มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงในหลายภูมิภาคในประเทศไนเจอร์มูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ และการก่อสร้างวิทยาลัยครูระดับอุดมศึกษาและโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในประเทศเบนินมูลค่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงการซ่อมแซมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย King Khalid ในเมืองบูจุมบูรา ประเทศบุรุนดี มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรงพยาบาล Manga Regional (ระยะที่ 2) ในบูร์กินาฟาโซ มูลค่า 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการแหล่งกักเก็บน้ำในหมู่เกาะซานติเอโก เซนต์อันตาโอและ Boavista, Cabo Verde มูลค่า 17 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้กองทุน SFD จะให้ทุนแก่โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม Catumbela (ระยะที่1) ในแองโกลาเป็นเงิน 100 ล้านดอลลาร์ การขยายระบบขนส่งและจำหน่ายน้ำทางตะวันออกของคิกาลี ประเทศรวันดา เป็นเงิน 20 ล้านดอลลาร์ และการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน Mangochi-Makanjira ในมาลาวี มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ ส่วนข้อตกลงอื่นๆ ได้แก่ การก่อสร้างโรงพยาบาล 5 แห่งในภูมิภาคต่างๆในโมซัมบิกด้วยมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การก่อสร้างเขื่อน Muera ในประเทศโมซัมบิกด้วยมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การซ่อมแซมและปรับปรุงถนน National Road No. 1 ในโมซัมบิกมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  และสุดท้ายคือโครงการเส้นทางขนส่งระหว่างเมืองBenaco ถึง Kyaka ในประเทศแทนซาเนีย มูลค่า 13 ล้านดอลลาร์

ข้อตกลงเหล่านี้จะส่งผลเชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนหลายล้านคนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วแอฟริกา โดยการปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การศึกษา ทรัพยากรน้ำ การขนส่ง และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างงาน

ที่สำคัญ โครงการเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ(SDGs)ซึ่งครอบคลุมการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านสุขภาพ การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ ทรัพยากรน้ำและสุขาภิบาล ห่วงโซ่อาหาร การเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน การลดความเหลื่อมล้ำ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ ซุลตาน อัลมัรชัด ซีอีโอของกองทุน SFD ได้กล่าวว่า “กองทุน SFD มีความภูมิใจที่ได้สานต่อความร่วมมือกับประเทศในแอฟริกา ผ่านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อชีวิตของผู้คนหลายล้านคน โดยการลงนามในข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจต่างๆ โดยที่เรากำลังก้าวไปอีกขั้นเพื่อทวีปแอฟริกาที่สดใสและเท่าเทียมมากขึ้น

ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา ทรัพยากรน้ำ และการคมนาคม ทำให้เรากลายเป็นผู้สนับสนุนการเสริมศักยภาพของผู้คนหลายล้านคนในทวีปแอฟริกาเพื่อสร้างทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืนและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อ  ไป

ภายใต้พันธกิจในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี .. 1975 นั้น กองทุน SFD ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนามากกว่า 800 โครงการ มูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เฉพาะในทวีปแอฟริกาทวีปเดียว กองทุน SFD ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการมากกว่า 400 โครงการ มูลค่า 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์ใน 46 ประเทศ ซึ่งคิดเป็น 57% ของเงินทุนที่กองทุน SFD ให้การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนซาอุดีอาระเบียเพื่อการพัฒนา

กองทุนซาอุดิอาระเบียเพื่อการพัฒนา (SFD) เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ให้เงินกู้เพื่อการพัฒนาและเงินช่วยเหลือแก่โครงการพัฒนาต่างๆในประเทศกำลังพัฒนา

ตั้งแต่ปี .. 1975 กองทุน SFD ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการมากกว่า800 โครงการ มูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกในหลากหลายภาคส่วน เช่น ด้านการขนส่งและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเกษตรกรรม พลังงาน อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ และอื่นๆ โครงการดังกล่าวเป็นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและช่วยปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของชุมชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่างๆของกองทุน SFD สอดคล้องกับหลักการพัฒนาระหว่างประเทศและมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่รวบรวมความช่วยเหลือในการสนับสนุนการพัฒนาผ่านความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรกับองค์กรระดับ.