ผู้ว่าปัตตานี ระดมทีมชุดใหญ่ เตรียมจัดมหกรรม “สัตว์ปีก” ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน อย่างยิ่งใหญ่

0
837

ผู้ว่าปัตตานี ระดมทีมชุดใหญ่ เตรียมจัดมหกรรม “สัตว์ปีก” ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 1 กพ. ที่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด นายอำเภอหนองจิก ผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกาจัดงานมหกรรมสัตว์ปีก ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะมีกิจกรรมการประกวดและจำหน่ายสัตว์ชนิดต่างๆ และพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะครั้งแรกของการจัดงานได้เน้นการจำหน่ายสัตว์ปีกรับตรุษจีน และหลังจากนี้ ก็จะกำหนดจัดกิจกรรมการซื้อขายปศุสัตว์ โค แพะ แกะ ในทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดจัดงานวันสหกรณ์ ในการชุมนุมของชาวเกษตรกร และมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ

พร้อมกันนี้จังหวัดได้จัดทำทะเบียนผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าปศุสัตว์ประเภทต่างๆ ทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตเข้าตลาดกลางปศุสัตว์แห่งนี้ ในส่วนการขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดให้มีการจัดงานทุกเดือนและจัดงานใหญ่ที่สำคัญ ปีละ 3 ครั้ง และจัดเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ วัสดุ/อุปกรณ์ สินค้าจากฟาร์มตัวอย่าง สินค้าแปรรูปของบริษัทในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้หาซื้อสินค้าของปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี