รมช.ศึกษาฯ ประชุมแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ มีลูกเสืออาเซียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ เข้าร่วมชุมนุมด้วย

0
560

รมช.ศึกษาฯ ประชุมแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ มีลูกเสืออาเซียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ เข้าร่วมชุมนุมด้วย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการวางแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้มีประสบการในกิจการลูกเสือ ผู้แทนสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้ เป็นการจัดการชุมนุม ครั้งที่ 13 จัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานี ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์สู่อาเซียน” นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดปัตตานี ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือ ที่รวมลูกเสือทั้งจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) ลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้านและลูกเสือจากภูมิภาคต่างๆ คาดว่าผู้เข้าร่วมงานชุมนุมไม่ต่ำกว่า 3,500 คน ร่วมงาน โดยมีการบูรณาการงานร่วมกันของทุกหน่วยงานไม่เฉพาะหน่วยงานการศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นหรือกระทรวงต่างๆ อีกด้วย ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้เ ป็นพื้นที่มีอัตลักษณ์และบริบทไม่เหมือนภาคอื่น นับเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป

สำหรับสถานที่จัดงานชุมนุมบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี สวนสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 วิทยาลัยเทคโนการเกษตรและประมงปัตตานี กศน.จังหวัดปัตตานี โดยได้เชิญลูกเสืออาเซียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ เข้าร่วมชุมนุมด้วย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2561

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น