ปัตตานี – มกุฎราชกุมารรัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย พร้อมพระชายา เยือนปัตตานี ชม โขน เมืองเก่า เยือน ศิลปินสีน้ำ ชื่นชมปัตตานีเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม

0
283


23 สค.66 ตวนกูไซยิดไฟซุดดิน ปุตรา อิบนี ตวนกูซาเยดซิราจุดดิน จามาลอุลลาอิล มกุฎราชกุมาร รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ตวนกู ดร. ฮัจญะห์ ลัยลาตุล ชะห์รีน อากาชะห์ กาลินะ พระชายา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาจังหวัดปัตตานี โดยนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้ง นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ

ซึ่งวันแรกได้ชมการแสดงผลงานโขนเยาวชนชายแดนใต้ โดยทอดพระเนตร การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12สิงหาคม 2566 ตอน “จองถนน” โดยโขนเยาวชนชายแดนใต้ ณ หอประชุมชูเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 2 ได้เสด็จมาเยือนชมงานศิลปะภาพวาด ที่แกลเลอรีของ ดร.นิพนธ์ นิกาจิ ศิลปินสีน้ำชาวปัตตานี ตั้งอยู่เลขที่ 3/221 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมภาพวาดส่วนตัวของ ดร.นิพนธ์ นิกาจิ ที่ได้จัดแสดงไว้หลากหลายภาพ ซึ่งพระชายาเป็นผู้ชื่นชอบและสนพระทัยงานศิลปะ


ดร.นิพนธ์ นิกาจิ ได้พาเยี่ยมชมภาพวาดต่างๆ มีทั้งวาดภาพด้วยสีน้ำมัน สีน้ำ และการวาดภาพด้วยลายเส้น ภาพวิถีชีวิต ภาพสถานที่สำคัญๆ บ้านเมืองของปัตตานี ภาพบุคคล ภาพวิวธรรมชาติ และภาพอื่นๆ
และได้มอบภาพที่ถือว่ามีความสำคัญและตั้งใจวาดที่สุดในชีวิตคือ ภาพวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขนาดใหญ่ เป็นภาพลายเส้นด้วยปากกาลูกลื่น ซึ่งภาพนี้ทางดร.นิพนธ์ได้มอบให้ตวนกูไซยิดไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารและพระชายา หลังจากชื่นชมว่าสวยงามมาก กับอีก ภาพสำคัญคือภาพปอเนาะซามือลา ซึ่งแสดงให้ทราบถึง เมืองปัตตานีมีปอเนาะเก่าแก่ และเป็นเมืองของการเรียนรู้ศาสนา ด้วย

   จากนั้นทั้ง 2 พระองค์ยังได้พระกรุณาจับพู่กันลงสีวาดภาพลงกระดาษ โดยมกุฎราชกุมารทรงได้ใช้สีเหลืองวาดเป็นแนวยาว ขณะที่พระชายาได้ทรงใช้สีน้ำเงินวาดเป็นแนวยาวเช่นเดียวกัน ซึ่งพระชายาตรัสว่า “สีเหลืองคือประเทศ สีน้ำเงินคือประชาชน” และก่อนที่ทั้ง 2 พระองค์จะเสด็จกลับยังทรงพระกรุณาให้ประชาชนที่มารอรับเสด็จรวมฉายพระรูปอย่างเป็นกันเอง สร้างความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี