ปัตตานี-ผอ.สพก.จชต.เปิดค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน สพป.ปน.1 จัดต่อยอดการศึกษาเด็ก 5 จชต.

0
188
ปัตตานี-ผอ.สพก.จชต.เปิดค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน สพป.ปน.1 จัดต่อยอดการศึกษาเด็ก 5 จชต.

ปัตตานี-ผอ.สพก.จชต.เปิดค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน สพป.ปน.1 จัดต่อยอดการศึกษาเด็ก 5 จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ โรงแรม เซาท์ เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ดร. สราวุธ  เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา software “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” โดยมีนายยกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม  มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ ๔ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา รวมจำนวน 200 คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อม มีทักษะที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมกับสมาคมกีพาเครื่องบินจำลอง และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดโครงการการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานฯขึ้น ให้ครูในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีระบบ อากาศยานไร้คนขับถูกนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาประเทศ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคพลเรือน และเพื่อการพาณิชย์ อีกทั้งมีแนวโน้มในการนำระบบอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ดำเนินการ จัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับครูในโรงเรียนนำไปใช้ต่อยอดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก  โดยเน้น การเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่า STEAM learningเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และเพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านอากาศยานให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของ เทคโนโลยีจากระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อต่อยอดไปสู่ในการพัฒนาซอฟแวร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สามารถเขียนโปรแกรมซอฟท์แวร์ ที่ใช้ควบคุมฝูงโดรน ขนาดเล็กได้ อีกด้วย

ด้าน ดร. สราวุธ  เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ดำเนินการ จัดอบรมขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลโดยการจัดเตรียมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในพื้นที่ จชต.สู่ระดับสากลในอนาคต เพื่อต่อยอดให้กับครูและนักเรียนในพื้นที จชต. 5 จว.ได้นำความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ต่อยอดในการศึกษา นอกจากนี่เมื่อผ่านการฝึกอบรม ในอนาคตจะมีการจัดการแข่งขันโดรนในพื้นที่ จชต.เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมนักเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาการบินและนำมาแสดงสู้สถารนะชนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต.ได้ชมต่อไป

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น