ปะนาเระปัตตานี- Panare Run ๒o๒๐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

0
170
ปะนาเระปัตตานี- Panare Run ๒o๒๐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปะนาเระปัตตานี- Panare Run ๒o๒๐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ บริเวณหาดอำเภอปะนาเระ นายณัฐกฤช สิทธิโอสถปลัดจังหวัด เปิดกิจกรรมวิ่ง”โครงการ Panare Run ๒o๒๐  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปะนาเระ และต้นภัยโควิด – ๑๙ ” โดยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอ รักษาการราชการแทนนายอำเภอปะนาเระ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร คณะกรรมการคณะทำงานกิจกรรม นักกีฬาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก

นายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอ รักษาการราชการแทนนายอำเภอปะนาเระ กล่าวว่า อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรม วิ่ง ตามโครงการ Panare Run ๒o๒๐ ณ บริเวณชายหาดปะนาเระ ซึ่งการจัดในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสำเร็จเป็นอย่างสูงเนื่องจากมีนักวิ่งและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมวิ่งและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 KM  วิ่งระยะฟันรัน 5 KM และ วิ่งระยะเด็ก 3 KM ร่วมกว่า 1,600 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเกอปะนาเระ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล สร้างภาพลักษณ์บรรยากาศที่ดี สร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชน เกิดความสงบสุขและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในกรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัยจากโรค ทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และต้านภัยโควิด – ๑๙ อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น