นายกฯ เยี่ยมมัรกัสยะลา พบผู้นำดะวะห์ พี่น้องชาวไทยมุสลิม แห่ประกบเซลฟี่ ให้กำลังใจล้น!!

0
192

นายกฯ พบปะผู้นำดะวะห์และพี่น้องชาวไทยมุสลิม ณ ศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทย มัสยิดอิล – นูร (มัรกัสยะลา) ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

วานนี้ (11 มีนาคม 2566) ณ ศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทย (มัรกัสยะลา) อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ พบปะ ผู้นำศาสนา กลุ่มดะวะห์ อูลามะห์ (ผู้รู้ทางศาสนา) นักเผยแผ่ศาสนา ที่มาร่วมประกอบพิธีโยร์ กิจกรรมประกอบศาสนกิจ การขัดกล่อมจิตใจ ความศรัทธา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่านเมาลานา ชามิม ผู้แทนผู้นำดะวะห์ของโลกคนปัจจุบัน เมาลานาซะอัต จากประเทศอินเดีย ท่านบาบออับดุลรอมัน ผู้นำดะวะห์ของประเทศไทย ท่านอุสตาส มามุด ผู้นำศาสนานักเผยแผ่ศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ และชาวไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ ต่างเข้าถ่ายรูปเซลฟี่เป็น โบกมือ ให้กำลังใจกันจำนวนมาก

ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวพบปะกับผู้นำศาสนาว่า ตนกับผู้นำศาสนาพี่น้องดาวะห์ มีความคุ้นเคยกันมายาวนานตั้งแต่เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ซึ่งได้ดูแลกันมาตลอด วันนี้ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้สั่งการไปยังกองทัพ กอ.รมน.และศอ.บต.ให้การดูแลผู้ดะวะห์ทั้งหมดเพื่อเราจะได้เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สิ่งสำคัญ คือการเคารพซึ่งกันและกัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ด้วยกันอย่างพหุสังคม มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศาสนูปถัมภ์ภกทุกศาสนา และทุกศาสนาต่างสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้สังคมและประเทศชาติเกิดความสงบสุขได้นอกจากเราทุกฝ่ายทุกคนต้องร่วมมือ ช่วยกันทำ เราไปอยู่ที่ใดก็ต้องเคารพกฎและกติกาของกันและกัน และช่วยกันส่งเสริมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า มาที่นี่ตนไม่รู้สึกถึงความแปลกแยกหรือแตกต่าง เพราะทุกคนคือคนไทยเหมือนกัน วิกฤติที่เราเผชิญมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็น โควิด หรือ เศรษฐกิจ เราต่างช่วยกันมาจนผ่านพ้นมาได้ เราต้องช่วยกันทำให้ประเทศของเราอยู่ด้วยตนเองได้ มั่นคงด้วยตนเองให้ประเทศเดินหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งสำคัญเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรัก สามัคคี และรักในแผ่นดิน ที่เราเกิด ไม่ว่าชาติใด ศาสนาใด ขอให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมในหลักคำสอนและ ข้อปฏิบัติของศูนย์ดะวะห์ โดยเฉพาะการไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมงานดะวะห์ เป็นการรวมตัวกันของพี่น้องมุสลิม กลุ่มที่ออกดะวะห์จะมีการรวมกลุ่มกัน ของผู้เผยแผ่ศาสนา เรียกว่า “โยร์” ซึ่งมีจัดขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เพื่อมารับฟังบรรยายธรรม และรับทราบแนวทางในการไปเผยแพร่ศาสนา และเชิญชวนให้คนทำความดี ลักษณะของงาน คือ การเสียสละทรัพย์สิน เวลา และชีวิตของตนเอง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี เพื่อจัดกลุ่มออกไปเชิญชวนให้ผู้คน กลับมาสู่ความดี ตามแบบอย่างท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด

ทีมข่าว@ชายแดนใต้