ปัตตานี- บุกจับร้านบุหรี่ไฟฟ้า ! DSI ร่วมกับสรรพสามิต โชว์ผลงานจับดำเนินคดี เผยมอมเมาเยาวชน..

0
3202

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของนายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้นายณฐภัทร คงแก้ว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ หัวหน้าส่วนสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ นายไชยา จันทร์สุข เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ นายอิ่มบุญ พิชัย เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ นายพันฑกานต์ รัชณรงค์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสืบสวน ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปพ.จชต.) ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดปัตตานี เข้าการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี นำโดยนางชญาภา ขุนทองเพชร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนางสาวลักขณา บุญญา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน ฝ่ายปราบปรามพื้นที่ปัตตานี เข้าตรวจค้นและตรวจยึด ร้าน UZOOP ยูสูบ ไม่ติดเลขที่ ตั้งอยู่ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

และได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า หลายรายการ ได้แก่ เครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เครื่องสูบแบบใช้ครั้งเดีย หัวน้ำยาคละยี่ห้อ พฤติการณ์เป็นความผิดฐานช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย รับไว้ฯ ซึ่งของที่เป็นความผิดตาม .242 ซึ่งต้องรับโทษตามม.246 แห่ง ..ศุลกากรฯ ต่อมาได้นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานึ ดำเนินคดีต่อไป 

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก ศปพ.จชตได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า มอมเมาเยาวชน เป็นผลให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยได้รับเบาะแสว่า เจ้าของร้านดังกล่าวเป็นคนในเครื่องแบบและมีการเปิดจำหน่ายแบบเปิดเผยเสมือนร้านค้าทั่วไป และยังปล่อยให้เยาวชนเข้ามาซื้ออย่างเปิดเผย ซึ่งกรณีนี้เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งนี้ ศปพ.จชตจึงได้ดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลต่อไป..