ปัตตานี- แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งกำลังพลทุกนายใน กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตบเท้าตรวจสารเสพติด ย้ำยึดมั่นยุทธศาสตร์คนดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพื้นที่ จชต.

0
751

วันที่ 19 ตค.  ที่ สนามฟุตซอลนาควานิช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่เข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เพื่อคัดกรองคนดีมาทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์คนดี  เพื่อเป็นการส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ข้าราชการ กำลังพล เข้าร่วมรับฟังและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะอย่างพร้อมเพรียง โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาคแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สำหรับการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่  กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อคัดกรองกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการควบคุมอาวุธของกำลังพลให้มีความเข้มงวดปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ได้เน้นย้ำการทำงานในพื้นที่ต่อกำลังพล เจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ต้องยึดถือ “ยุทธศาสตร์คนดี” เป็นสำคัญ ยึดมั่นทำงานด้วยความโปร่งใส และจริงใจ กำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ รวมทั้งกำชับระเบียบวินัยของกำลังพลที่อาจส่งผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำลังพลต้องมีจิตสำนึกในความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนอีกด้วย..