ปัตตานี-ชาวบ้านดีใจมาก,ได้รางวัลไปอุมเราะห์ ซาอุดิฯขอบคุณ(นายก วา )เมืองปัตตานี ผู้ว่าฯ ธีระ (บาบอเดร์ ) ในงาน “กอรี”ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15

0
753
ปัตตานี-ชาวบ้านดีใจมาก,ได้รางวัลไปอุมเราะห์ ซาอุดิฯขอบคุณ(นายก วา )เมืองปัตตานี ผู้ว่าฯ ธีระ (บาบอเดร์ ) ในงาน
ปัตตานี-ชาวบ้านดีใจมาก,ได้รางวัลไปอุมเราะห์ ซาอุดิฯขอบคุณ(นายก วา )เมืองปัตตานี ผู้ว่าฯ ธีระ (บาบอเดร์ ) ในงาน "กอรี"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีมอบรางวัลผู้ชนะ การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ อดีตผู้ว่าปัตตานีมอบรางวัลการเดินทางไปอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 โดยผู้ชนะระดับประเทศจะเข้ารับถ้วยพระราชทานฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผลการทดสอบกอรี (ชาย) ชนะเลิศ  ได้แก่ นายวัฒนา  อาบีดีน จังหวัดชลบุรี  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชินวัตร  มณีดำ  จังหวัดนครนายก  และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายฮาซัน  บือแน จังหวัดปัตตานี

ผลการทดสอบกอรีอะห์ (หญิง) ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัลยาณี  มุมิ  กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางซามีหะ  ตะโละดิง  จังหวัดปัตตานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฮามีดะห์  เจะเต๊ะ จังหวัดนราธิวาส

โดยบรรยากาศการทดสอบกอรี ครั้งที่ 15 ในคืนที่สองวันที่ 13-14 กันยายน 2565 มี พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีและพื้นที่จังหวัด ยะลาและนราธิวาส ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนนับพันคน

นอกจากนี้ภายในงานได้รับเกรียติจาก นายธีระ มินทราศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (บาบอเดร์ ) มอบรางวัล ให้แก่ผู้จับฉลากรางวัล ที่ได้รางวัลการเดินทางไปประกอบพิธี อุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  จำนวน 1 ที่นั่ง และรางวัลอื่นๆอีกมากมายอีกด้วย  

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลการเดินทางไปอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวความรู้สึกของตนเองว่าไม่เคยมาร่วมงานดังกล่าว ครั้งนี้มีความรู้สึกอยากจะมาเพราะเพื่อนชวนมา พอมาถึงจึงได้รู้ว่ามีคนได้รับรางวัลการเดินทางไปอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในคืนที่ 1 จึงได้มาอีกครั้งในคืนที่ 2 และได้รับรางวัลฯเป็นคนที่ 2 ดีใจมากขอขอบคุณ(นายก วา )นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พร้อมด้วย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (บาบอเดร์ )  และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านที่ให้มีงานในวันนี้

ด้านนายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวย้ำอีกด้วยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม มีความศรัทธา มีใจรักในการศึกษาอัลกุรอาน พร้อมนำหลักธรรมคำสอนในอัลกุรอาน มาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิก อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี