นอภ.สุไหงปาดี นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีระลึกมหาจักรีวงศ์

0
431
  นายอำเภอสุไหงปาดีนำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”นำหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในพื้นทีอำเภอสุไหงปาดี ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนารอบบริเวนมัสยิด 100 บ้านไม้แก่น ม.1ต.สากอ  อ.สุไหงปาดีณ.มัสยิด 100 ปี ม.1 บ.ไม้แก่น ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วม ประชาชนและเจ้าหน้าทีจิตอาสาฯ ตำบลสากอ เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 48 ตำรวจภูธรสากอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง จำนวนกว่า 150 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการพัฒนารอบบริเวนมัสยิด 100 ปี ร่วมกันเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ถอนหญ้าที่รกร้าง ทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดเพื่อให้มัสยิด 100 ปีซึ่งเป็นสถานทีประกอบศานกิจทางศาสนาอิสลามในพื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เนื่องในวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีระลึกมหาจักรีวงศ์  โดยประชาชนและเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว @ชายแดนใต้ นราธิวาส