ปัตตานี- รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา โชว์ยิงธนู ร่วมทำกิจกรรม Wrokshop ที่โรงปั้นเซรามิก

0
681

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรม Wrokshop ที่โรงปั้นเซรามิก ของเญจเมธา เซรามิก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พร้อมรับทราบรับแนวทางการดำเนินงานของโรงปั้นเซรามิก และแจ้งแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ล่องใต้ชายแดน” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งทะเล ป่าเขา น้ำตกศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน พร้อมได้พบปะภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี.