ภูเก็ต- รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานภูเก็ตไบค์วีค(PHUKET BIKE WEEK) ครั้งที่ 26

0
408

วันที่  29  มีนาคม นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานภูเก็ตไบค์วีค (PHUKET BIKE WEEK) ครั้งที่26 โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทินชาญวีรกูลนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกทั้งทางทะเลและทางบก รวมถึงเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถมอเตอร์ไชค์ใหญ่จากทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้ฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งในระยะยาวต่อไป

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า  การจัดงานภูเก็ตไบค์วีคในทุกๆ ปีที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยว และผู้รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามปกติได้  อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวประสบกับปัญหาเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ  ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จังหวัดภูเก็ต สมาคมภูเก็ตไบค์วีคและอีกหลายภาคส่วน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานภูเก็ตไบค์วีค 2022  ครั้งที่26 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2565   เดอะเพลย์ยาร์ดภูเก็ต ตำบลไม้ขาวอำเภอถลาง 

ภูเก็ตไบค์วีค 2022 ยังถือเป็นกิจกรรมที่สามารถเปิดมุมมองของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี ด้วยการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะ ได้ชื่นชมความงดงามและธรรมชาติของเกาะอย่างใกล้ชิด และยังทำให้เห็นถึงความร่วมมือ ความสามัคคี ของผู้รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ จนทำให้เกิดความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายระดับเอเชียและระดับโลกขึ้นมาได้

นอกจากจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่นการสวมหมวกนิรภัย การใช้รถใช้ถนนด้วยมารยาทและวินัยในการขับขี่ เพื่อเป็นการลดอัตราความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย ..