ปัตตานี ผู้ว่าหารือ จัดการศึกษา เปิดรร. 46 โรง ต้องปิดอีก เหตุสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ก่อนเปิดภาคเรียน 65 นี้

0
313


วันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2 และ 3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผู้แทนสำนักงานการศึกษาเอกชน และผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ เพื่อหารือถึงการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผ่านการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบสถานศึกษา ที่ได้จัดการเรียนการสอนแบบ (On- Site) ของจังหวัดปัตตานีที่ผ่านมา จากทั้งหมด 491 โรงเรียน ได้เปิดการเรียนการสอน (กรณีพิเศษ) จำนวน 429 โรงเรียน และ เปิดการเรียนการสอน (กรณีปกติ) จำนวน 46 โรงเรียน ซึ่งพบว่า ในจำนวนนี้ ได้มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อโควิด -19 ในลักษณะของคลัสเตอร์ (Cluster) ถึง 10 โรงเรียน ที่ประชุมจึงได้ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความในการเปิดการเรียนการสอนแบบ (On- Site) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2565 ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี


โดยกำหนดให้แต่ละโรงเรียนจะต้องมีหัวหน้าคณะทำงาน (Covid Manager) ในการกำกับ ติดตาม และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียน ตั้งแต่การให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการป้องกัน และการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด -19 การกำหนดแผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกัน ตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เด็กอายุตั้งแต่ 5 -11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุด ซึ่งข้อมูลการฉีดวัคซีนของกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยมาก ในการประชุมทางศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้แจ้งแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนและสถานศึกษา รวมถึงการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอน หากช่วงที่จะเปิดการเรียนการสอนยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดยังรุนแรงอยู่ ซึ่งที่ประชุมมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ปรับข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนและสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานีต่อไป.

บดินทร์ เบญจสมัย ปชส.จ.ปัตตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้