ยะลา – เบตงเตรียมความพร้อมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) รองรับผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง และไม่สามารถกักตัวที่บ้าน

0
102

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ลงพื้นที่ทำความสะอาด จัดเตียงนอน เตรียมความพร้อมของศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) ณ อาคารสถาบันพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการขยายโอกาสเทศบาลเมืองเบตง(นานาชาติ)
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ศปก.อ.เบตง มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่แพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว และได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการด้านการเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อในกรณีไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ได้


สำหรับศูนย์แยกกักในชุมชน จะรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง หรือกลุ่มสีเขียว ประชาชนที่มีผลตรวจเชื้อโควิดเป็นบวก ทั้ง ATK และ RT-PCR และไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารับการรักษาตัวที่ Community Isolation ใกล้บ้านได้ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
สอบถามได้ สายด่วน COVID-19โทร 063-8314586 กรณีฉุกเฉิน โns 1669 / 073-234077 แจ้งอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สถานที่และเบอร์ติดต่อกลับ
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา