นราธิวาส – เร่งฟื้นฟู มูโนะ หนักในรอบ 23 ปี

0
151


ผู้ว่าฯนราธิวาส นำจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ที่บริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส หลังเกิดอุทกภัยอย่างหนักในรอบ 23 ปี

วานนี้ ที่ ที่บริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงโกลก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และคณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยคณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น เก็บกวาดขยะ กวาดล้างถนน บริเวณถนนบริเวณหน้าถนนใหญ่ และโดยรอบบริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส หลังจากเกิดอุทกภัยอย่างหนักในรอบ 23 ปี ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นบริเวณกว้าง ขณะที่ทุกภาคส่วนผนึกกำลังบูรณาการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

สำหรับจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 13 อำเภอ 75 ตำบล 541 หมู่บ้าน

จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ทั้งยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดี รวมพลังทำความดี รวมพลังความสามัคคีที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวจังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส